This page in Swedish

Martin Lind

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 301249

Room: F3273

Martin Lind

Publications

Articles in journals |  Doctoral theses, monographs |  Reports | 

Articles in journals

Germundsson, P. , Gustafsson, J. , Lind, M. & Danermark, B. (2012). Disability and supported employment: impact on employment, income, and allowances. International Journal of Rehabilitation Research, 35 (3), 263-269.
Johansson, B. & Lind, M. (1999). Bunge vs. Bhaskar: några kritiska reflektioner kring "nya" teoriers originalitet. Sociologisk forskning (2), 82-95.

Doctoral theses, monographs

Lind, M. (2002). Det svårgripbara nätverket: en sociologisk studie av företagare i nätverk. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Reports

Lind, M. (2015). BoendeByggarna: Kartläggning av en social upphandling för framgångsrik introduktion på arbetsmarknaden. Örebro, Sweden: Örebro university (Örebro Studies in Sociology ).
Bruhn, A. , Lind, M. & Svensson, L. (2005). Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan: En fallstudie. Örebro: Örebro universitet (Sociology at Örebro University 11).