This page in Swedish

Sara Karimzadeh

Title: Postdoctoral Researcher, Marie Curie School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 303123

Room: F3257

About Sara Karimzadeh

 

 

Om Sara Karimzadeh

Sara Karimzadeh är postdoktor vid fakulteten för humaniora och socialvetenskap. Inom ramen för ett Marie S. Curie Actions-projekt, via Horisont 2020, är hon verksam vid enheten för sociologi och genusvetenskap. Hon har en doktorsexamen i ekonomisk sociologi och utvecklingssociologi från universitetet i Tabriz i Iran, 2018

Forskning

Hennes forskningsprojekt handlar om etisk konsumtion, och hon jämför Iran med Sverige. Syftet är att förstå vilken inverkan rådande samhällsstrukturer, normer och konventioner har på förutsättningarna för etisk konsumtion.

Sara Karimzadeh har utifrån sin doktorsavhandling – en undersökande studie av de bakomliggande sociologiska orsakerna till (o)hållbar konsumtion i Iran – utvecklat en modell för att studera socioindividuella orsaker till de förhärskande konsumtionsmönstren. Med denna studie bidrog hon till en bättre förståelse för hur rådande mekanismer och strukturer i samhället inverkar på individens (o)hållbara konsumtionsmönster. Forskningsresultaten publiceras i en bok på persiska om reflexiv konsumtion.

I ett tidigare postdoktor-projekt vid Irans statliga forskningsinstitut, Iran National Science Foundation (INSF) (2019-2020), studerade Sara Karimzadeh energiomställningen i Iran. I det projektet utarbetade hon en integrerad teoretisk modell baserad på olika befintliga modeller för acceptans och spridning av teknik och innovation i samhället. Syftet var specifikt att identifiera vilka faktorer som påverkar människors acceptans av solpanelteknik på landsbygden i norra Iran. Projektet genomfördes på persiska, men resultatet har publicerats på engelska:  A study of households’ intention towards solar panel installation, case study: villagers of the northern regions of Iran.

I Iran har Sara Karimzadeh varit engagerad i översättningen till persiska av Alan Irwins bok om miljösociologi, Sociology and the Environment. En annan bok som hon också översatt till persiska, med studenter i samhällsvetenskap och sociologiintresserade som tänkta målgrupper, är How Can We Solve Our Social Problems av James Crone. Den boken är under utgivning i Iran.

Undervisning

Sara Karimzadeh undervisar på grundnivå inom områden som introduktion till sociologi, utvecklingsländers sociologi, konsumtionssociologi och metod. Hon handleder även studenter i uppsatsskrivande på kandidatnivå.