This page in English

Sara Karimzadeh

Befattning: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: c2FyYS5rYXJpbXphZGVoO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303123

Rum: F3257

Om Sara Karimzadeh

Om Sara Karimzadeh

Sara Karimzadeh är biträdande lektor i sociologi vid Örebro universitet. Hon har en doktorsexamen i sociologi från Tabriz-universitetet i Iran (2018) och kom till Örebro 2021 som postdoktor. Sedan 2023 har hon varit verksam inom såväl forskning som utbildning i sociologiämnet.

 

Forskning

Sara Karimzadehs forskning fokuserar på konsumtionssociologi, med särskild inriktning på (o)hållbar konsumtion, konsumtions- och produktionsprocesser, etisk konsumtion samt på idéerna om tillräcklighet och en vårdande inställning det vi äger. Hon forskar om både kvantitativa och kvalitativa metoder och använder komparativ analys för att få en bättre förståelse för de sociala, kulturella, politiska och ekonomiska mekanismer som bidrar till framväxandet av olika konsumtionsmönster i olika sammanhang och samhällen. 

I sin doktorsavhandling utforskade Sara Karimzadeh de sociologiska faktorer som bidrar till ohållbar konsumtion i Iran. Under avhandlingsarbetet var hon under en period gästforskare vid universitetet i Groningen, Nederländerna. Efter disputationen genomförde hon ett ettårigt forskningsprojekt som finansierades av Irans statliga forskningsinstitut, Iran National Science Foundation (INSF). I projektet undersökte hon energiomställningen i Iran med särskilt fokus på att identifiera vilka faktorer som påverkar människors anammande av solpanelteknik på landsbygden i norra Iran. Mellan 2019 och 2020 var hon gästforskare i sociologiämnet vid Trento-universitetet i Italien.

 

Undervisning

Sara Karimzadeh har de senaste tio åren undervisat på både grundnivå och avancerad nivå. På Örebro universitet har hon främst undervisat masterstudenter. Hon undervisar framför allt inom sociologisk teori, konsumtionssociologi, hållbar konsumtion och produktion, liksom i kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.