This page in Swedish

Ulrika Englund

Title: Analyst School/office: Office for Academic Policy

Email:

Phone: +46 19 301411

Room: E3234

Ulrika Englund

About Ulrika Englund

Ulrika Englund works as an analyst with focus on research at the office for academic policy at Örebro University.

Publications

Articles in journals |  Chapters in books |  Doctoral theses, monographs |  Reports | 

Articles in journals

Danermark, B. , Englund, U. , Germundsson, P. & Ratinaud, P. (2014). French and Swedish teachers' social representations of social workers. European Journal of Social Work, 17 (4), 491-507.

Chapters in books

Danermark, B. , Germundsson, P. , Lööf, K. & Englund, U. (2009). Samverkan: en betraktelse utifrån : utvärderarna i Örebro reflekterar. In: Skolverket, Kraften av samverkan: om samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa : en antologi om samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri (pp. 118-132). Stockholm: Skolverket.

Doctoral theses, monographs

Reports

Danermark, B. , Germundsson, P. & Englund, U. (2013). Toward an Instrument for Measuring the Performance of Collaboration across Organisational and Professional Boundaries. Malmö: Malmö University (Occasional Papers in Disability & Rehabilitation 2013:1).