This page in English

Ulrika Englund

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

E-post:

Telefon: 019 301411

Rum: E3234

Ulrika Englund

Om Ulrika Englund

Ulrika Englund arbetar som utredare vid Universitetskansliet på Örebro universitet, med ansvar för forskningsfrågor och utbildning på forskarnivå.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Danermark, B. , Englund, U. , Germundsson, P. & Ratinaud, P. (2014). French and Swedish teachers' social representations of social workers. European Journal of Social Work, 17 (4), 491-507.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Danermark, B. , Germundsson, P. , Lööf, K. & Englund, U. (2009). Samverkan: en betraktelse utifrån : utvärderarna i Örebro reflekterar. I: Skolverket, Kraften av samverkan: om samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa : en antologi om samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri (ss. 118-132). Stockholm: Skolverket.

Rapporter

Danermark, B. , Germundsson, P. & Englund, U. (2013). Toward an Instrument for Measuring the Performance of Collaboration across Organisational and Professional Boundaries. Malmö: Malmö University (Occasional Papers in Disability & Rehabilitation 2013:1).