This page in English

Ulrika Englund

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

E-post:

Telefon: 019 301411

Rum: E3234

Ulrika Englund

Om Ulrika Englund

Ulrika Englund arbetar som utredare vid Universitetskansliet på Örebro universitet, med ansvar för forskningsfrågor och utbildning på forskarnivå.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Rapporter