This page in Swedish

School of Medical Sciences

Mid-way review: Shalan Fadl, Medical Science with a specialisation in Medicine

08 December 2023 13:00 X4423, X-building, Campus USÖ

Shalan Fadl gives his mid-way review in Medical Science with a specialisation in Medicine Sciences at the School of Medical Sciences.

Project title: Dilaterad kardiomyopati hos barn och ungdomar i Sverige: Incidens, prognos och genetiska markörer.

Experts:
Mussie Msghina, docent, Örebro University
Mats Mellander, docent, Göteborg University

Chair of seminar: Desiree Wiegleb Edström, docent, Örebro University