This page in English

Committee on Publication Ethics (COPE)

På COPE:s webbplats hittar du information och vägledning kring olika typer av publiceringsetiska frågor.

COPE är engagerat i utbildning och stöd till redaktörer, förlag och forskningsproducerade organisationer.

Under fliken "Guidance" hittar du till exempel flödesscheman och riktlinjer samt ärenden som COPE behandlat. Du kan filtrera på olika publiceringsetiska aspekter (se alternativ under "Topic").

Det mesta av materialet är fritt tillgängligt, men visst innehåll är endast tillgängligt för medlemmar. Örebro universitet har ej medlemskap.

Till databasen Till databaslistan