This page in English

Specialsamlingar

Foto på en äldre uppslagen bok från Karolinska samlingen.

En specialsamling är en typ av samling som ofta har en gemensam egenskap såsom exempelvis ägare eller ämne, det är också ett uttryck som kan associeras med äldre samlingar. Örebro universitetsbibliotek har flera specialsamlingar, med olika typer av gemensamma egenskaper.

De flesta av dessa samlingar har ägts av en specifik person, och har i vissa fall ett gemensamt ämne. Samlingarna består bland annat av äldre tryckta böcker, småtryck, handskrifter, manuskript och brev. Majoriteten av materialet är placerat i magasin på huvudbiblioteket.

Mycket av materialet i specialsamlingarna är sökbart men i dagsläget uppdelade i olika sökverktyg.

  • Om du letar efter böcker söker du efter dessa i söktjänsten Primo.
  • I söktjänsten Alvin finns arkivförteckningarna för våra specialsamlingar. Via dem kan du hitta brev, handskrifter och liknande. Alvin är en plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Beställa fram material

Specialsamlingarna är placerade i magasin och måste beställas fram. Merparten av specialsamlingarna är sökbara, du kan därför själv söka fram materialet i Primo och beställa fram i förväg. Om du inte hittar det du letar efter, eller har frågor om samlingarna, så kan du skicka e-post till This is an email address.

Majoriteten av materialet är inte till hemlån, utan får endast läsas på plats i huvudbiblioteket. En del utav materialet kräver bevakad läsning, detta innebär att en bibliotekarie sitter tillsammans med dig under tiden du lånar materialet och håller uppsikt över det lånade materialet. Om du har beställt fram eller efterfrågat material som kräver bevakad läsning så hör en bibliotekarie av sig till dig för att boka en tid för detta.

För mer information, kontakta:

Rolf Brangstad

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Rolf Brangstad

E-post:

Telefon: 019 303792

Rum: U2152

Rolf Brangstad

Camilla Nilsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Camilla Nilsson

E-post:

Telefon: 019 303643

Rum: U2148

Camilla Nilsson