Dagstidningar

Dagstidningar kommer ut dagligen och innehåller oftast nyheter, reportage och liknande. Biblioteket ger dig tillgång till dagstidningar och tidningsartiklar i databaser, på mikrofilmer och i tryckt form.

Databaser med dagstidningsartiklar

Det finns svenska och internationella databaser som innehåller både tidningsartiklar i fulltext och referenser till artiklar. Databaserna täcker olika tidsperioder och olika dagstidningar.

Artikelsök

Referenser eller fulltext till artiklar i ett urval svenska dagstidningar och tidskrifter från 1979 och framåt.

Retriever Mediearkivet

Täcker större delen av innehållet i ett urval svenska dagstidningar och tidskrifter, bl.a. Svenska Dagbladet och Nerikes Allehanda, från cirka 1990 och framåt. Artiklar från nuvarande år läggs in dagligen. Bäst för att söka på specifika termer och artiklar, men inte för att bläddra i hela tidningsnummer.

PressReader (tidigare Library PressDisplay)

Innehåller ca 2 000 dagstidningar från 92 länder. Uppdateras dagligen. PressReader är utmärkt för att bläddra i hela nummer av tidningen, och har även en sökfunktion för specifika ord och författare.

Svenska dagstidningar (åren 1645-1907)

Kungliga bibliotekets databas med digitaliserade dagstidningar. Årgångarna 1645-1907 är fritt tillgängliga. 

Svenska dagstidningar (år 1908 och framåt)

Kungliga bibliotekets databas med digitaliserade dagstidningar. Artiklar från nuvarande år läggs in med en fördröjning på 2-4 månader. 

För åtkomst till år 1908 och framåt krävs bokning av separat rum på Huvudbiblioteket. Studenter bokar dagstidningsdatorn genom att boka grupprum U1165 via KronoX. Övriga bokar genom att kontakta huvudbibliotekets informationsdisk.

För att kunna logga in och använda på dagstidningsdatorn behöver en ha ett studentkonto (EDU-konto) eller datorkonto för allmänhet. Anställda på Örebro universitet bör beställa EDU-konto i förväg via IT-support, detta kan inte biblioteket göra. Allmänhet (hit räknas anställda på Region Örebro Län) kan skaffa datorkonto för allmänhet i informationsdisken på huvudbiblioteket. 

Dagstidningar på mikrofilm

På huvudbiblioteket finns även dagstidningar tillgängliga på mikrofilm. 

Mikrofilmer från närkerelaterade dagstidningar står i mikrofilmsrummet. Övriga mikrofilmer är placerade i magasin och måste beställas. Lista på bibliotekets dagstidningar på mikrofilm med tillgängliga år och placering.

Studenter bokar mikrofilmsrummet (U1171) via KronoX. Övriga bokar genom att kontakta huvudbibliotekets informationsdisk.

Tryckta dagstidningar

På huvudbiblioteket sparas tryckta dagstidningar från nuvarande och föregående månad. Dagens tidningar finns i tidskriftshörnan. Vill du läsa en äldre dagstidning kan du fråga i informationsdisken. Huvudbiblioteket har Nerikes Allehanda, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Financial Times.

Medicinska biblioteket har Nerikes Allehanda och Dagens Nyheter.

Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek på Campus Grythyttan har Nerikes Allehanda, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.