Dagstidningar

Dagstidningar kommer ut dagligen och innehåller oftast nyheter, reportage och liknande. Biblioteket ger dig tillgång till dagstidningar och tidningsartiklar i databaser, på mikrofilmer och i tryckt form.

Databaser med dagstidningsartiklar

Det finns svenska och internationella databaser som innehåller både tidningsartiklar i fulltext och referenser till artiklar. Databaserna täcker olika tidsperioder och olika dagstidningar.

Artikelsök - referenser eller fulltext till artiklar i ett urval svenska dagstidningar och tidskrifter från 1979 och framåt.

Mediearkivet - täcker större delen av innehållet i ett urval svenska dagstidningar och tidskrifter, bl.a. Svenska Dagbladet och Nerikes Allehanda, från cirka 1990 och framåt. Artiklar från nuvarande år läggs in dagligen.

PressReader (tidigare Library PressDisplay) - innehåller ca 2 000 dagstidningar från 92 länder. Uppdateras dagligen.

Svenska dagstidningar - Kungliga bibliotekets databas med digitaliserade dagstidningar. Årgångarna 1645-1902 är fritt tillgängliga. Artiklar från nuvarande år läggs in med en fördröjning på 2-4 månader. 

För åtkomst till åren 1903–2020 krävs bokning av separat rum på Huvudbiblioteket.

Studenter bokar dagstidningsdatorn genom att boka grupprum U1165 via KronoX. Övriga bokar genom att kontakta bibliotekets informationsdisk.

För att kunna logga in på dagstidningsdatorn behöver en ha ett ORU-konto för studenter (s.k. EDU-konto) eller ett datorkonto för allmänheten. Även anställda behöver ha ett EDU-konto för att använda datorn. Det beställs via IT-avdelningen.

Dagstidningar på mikrofilm

På huvudbiblioteket finns även dagstidningar tillgängliga på mikrofilm. 

Mikrofilmer från närkerelaterade dagstidningar står i mikrofilmsrummet (U1171). Övriga mikrofilmer är placerade i magasin och måste beställas.

Studenter bokar mikrofilmsrummet via KronoX. Övriga bokar genom att kontakta bibliotekets informationsdisk.

Lista på bibliotekets dagstidningar på mikrofilm

Tryckta dagstidningar

På huvudbiblioteket sparas tryckta dagstidningar från nuvarande och föregående månad. Dagens tidningar finns i tidskriftshörnan. Vill du läsa en äldre dagstidning kan du fråga i informationsdisken. Vi har Nerikes Allehanda, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Financial Times.

På Medicinska biblioteket har vi Nerikes Allehanda och Dagens Nyheter.

På Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek på Campus Grythyttan har vi Nerikes Allehanda, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.