This page in English

Databaser på prov

Bild på Alfapet-bokstäver som bildar orden PROV och PERIOD

Genom olika leverantörer erbjuder biblioteket kontinuerligt provperioder på databaser och andra informationsresurser.

E-böcker från De Gruyter

Under perioden 6 februari till 30 april 2024 har vi en provperiod på e-böcker från förlaget De Gruyter. Under denna period har användare vid Örebro universitet tillgång till närmare 70 000 e-böcker på förlagets plattform degruyter.com

Kontakt

Är du intresserad av en provperiod på en databas eller någon annan typ av elektronisk resurs? Välkommen att lämna önskemål till Claes Karlsson.