This page in English

Söka öppet tillgängliga artiklar

En allt större del av de vetenskapliga artiklar som idag publiceras finns fritt tillgängliga på internet. Det finns ett flertal olika webbläsartillägg som kan hjälpa dig hitta en fri version av en artikel om biblioteket inte har tillgång till tidskriften.

Artikelversioner

Preprint = den version som författaren skickat in till tidskriften, men som ännu inte antagits eller genomgått sakkunnigbedömning.

Postprint = den version som genomgått sakkunnigbedömning, och där eventuella ändringar gjorts som resultat av granskningen. Innehållsmässigt är en postprint lika den som förlaget publicerar, men utseendet skiljer sig åt.

Publicerad version = den version som förlaget publicerar efter typsättning och formatering.

Med hjälp av verktygen är det möjligt att helt lagligt få tillgång till artiklar som på förlagets webbplats ligger bakom en betalvägg. Verktygen ger dock träff på olika slags artikelversioner - det kan vara den publicerade versionen av artikeln, men det kan också vara en preprint eller postprint.

Rent praktiskt fungerar det så att verktygen söker efter en fritt tillgänglig version då du befinner dig på en webbplats med information om artikeln, till exempel en tidskrift eller en databas.

Vi rekommenderar Google Chrome eller Mozilla Firefox då alla tre tjänsterna fungerar med dessa webbläsare.

Verktyg för att hitta fritt tillgängliga artiklar

Unpaywall

Unpaywall är ett tillägg som gör det enkelt att hitta öppna artiklar. Ett grönt öppet hänglås till höger i webbläsaren indikerar att en version av artikeln finns öppet tillgänglig. Klicka på hänglåset för att komma till en fri version av artikeln. (Om ingen fri version hittas är hänglåset grått.)

Open Access Button

Open Access Button är ett tillägg för att hitta både öppna versioner av artiklar och förmedla en förfrågan till artikelförfattaren om att göra en låst artikel öppet tillgänglig via ett institutionellt arkiv. Klicka på ikonen i webbläsarens verktygsfält när du befinner dig på en låst artikel, så söker tjänsten efter en fri version.

EndNote Click

EndNote Click (tidigare Kopernio) är ett tillägg som hittar både öppet tillgängliga versioner av en artikel och artiklar som användare har tillgång till via institutionella abonnemang. Kräver registrering.

Fritt material i bibliotekets söktjänst Primo

I Primo är många fria resurser inkluderade. Bland annat hittar du i Primo fria artiklar och böcker från:

  • PubMed Central
  • Tidskrifter i DOAJ (Directory of Open Access Journals)
  • DOAB (Directory of Open Access Books)
  • Flera förlagsspecifika open access-samlingar