This page in English

E-böcker

Foto på en mobiltelefon som en person håller ovanför en uppslagen bok.

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner. Den här sidan samlar information om vad som krävs för de böckerna du är intresserad av.

E-böckerna är sökbara via Primo, eller direkt på leverantörens plattform. Som student eller anställd vid Örebro universitet har du tillgång till böckerna hemifrån via ditt ORU-konto.

De flesta av e-böckerna kan laddas ner medan en del bara kan läsas online. Majoriteten av e-böckerna kan användas av ett obegränsat antal samtidiga användare, men det finns e-böcker som bara kan användas av till exempel en person i taget.

Via länkarna nedan finns information om hur det fungerar med e-böcker på respektive plattform.

Så kan du få texten uppläst

Alla studenter och anställda vid Örebro universitet har tillgång till programmet TorTalk, en talsyntes som läser upp texter som finns på datorskärmen. Programmet finns förinstallerat på universitetets datorer och kan också laddas ner till egen dator (Windows eller Mac).

För att ladda ner och installera programmet på din dator använder du länken för studenter (Studenttjänster) eller för anställda (Inforum). I instruktionerna ligger även licensnyckeln som krävs vid installation.

Kort introduktion till att använda TorTalk.