This page in English

Söktjänsten Primo

Söktjänsten Primo innehåller det mesta av bibliotekets samlingar. Här finns bland annat bibliotekets tryckta och elektroniska böcker, artiklar, tidskrifter, avhandlingar och open access-arkiv.

Sök bland bibliotekets böcker, artiklar och tidskrifter:

Söktjänsten Primo är en bra utgångspunkt om du inte vet vilken databas eller katalog man ska söka i eller när du letar efter tvärvetenskaplig information. Den ersätter inte ämnesdatabaserna men du kan använda den för att orientera sig bland alla de informationskällor som biblioteket erbjuder.

Vid mer specialiserade sökningar, till exempel för litteraturöversikter, bör du i första hand söka i de ämnesindelade databaserna. I ämnesguiderna hittar du tips om användbara databaser för ditt ämne.

Alla bibliotekets söktjänster är inte sökbara i Primo. Det gäller främst svenska databaser som till exempel Byggdok, InfoTorg/Rättsbanken och Statistikdatabasen.

Klicka här för att söka i Primo!