This page in English

Inloggning till e-resurser utanför campus

Studenter och anställda har tillgång till bibliotekets licensierade e-resurser hemifrån.

Logga in med ditt användarnamn och lösenord om du är student, eller med ditt ORU-konto om du är anställd vid universitetet.

Är du inte student eller anställd vid Örebro universitet kan du tyvärr inte nyttja denna tjänst. För att få åtkomst till bibliotekets e-resurser måste du istället besöka något av våra bibliotek och använda bibliotekets datorer. Fritt tillgängliga resurser kan läsas av alla, se till exempel öppet tillgängliga artiklar och ämneskategorin i biblioteket databaslista för fritt tillgängliga databaser.

För anställda inom Region Örebro Län hänvisar vi till Medicinska e-biblioteket. Vill du läsa universitetets resurser gör du det enklast via datorerna på Medicinska biblioteket på campus USÖ. Är du anställd vid båda organisationerna har du tillgång till bådas elektroniska resurser med dina respektive inloggningsuppgifter.

Databaser

Sök fram databasen via bibliotekets databaslista. När du klickar på en länk till en licensierad databas får du upp en inloggningsruta (undantaget fritt tillgängliga databaser, till exempel DOAJ). Logga in med användarnamn och lösenord.

Vissa databaser är inte tillgängliga utanför campus. Det kan vara både avtal och begränsningar hos leverantörer eller tekniska komplikationer som styr, och är i så fall specificerat i beskrivningen på den databasen.

E-böcker och tidskrifter

E-böcker och tidskrifter når du enklast genom att söka i bibliotekets söktjänst Primo från startsidan. När du klickat på länken i resultatposten loggar du in med användarnamn och lösenord.

Alternativa sätt att logga in

Webbläsartillägg LibKey Nomad

Libkey Nomad är ett tillägg för webbläsare som säger till när det finns fulltext tillgänglig för artiklar som biblioteket har tillgång till, eller som finns tillgänglig med öppen tillgång (open access). 

Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek. Om inloggning krävs, ange användarnamn och lösenord.

Använda VPN (för anställda)

Om du är ansluten via VPN känns universitetets IP-nummer igen. Inget ORU-konto behöver då anges för åtkomst till licensierade resurser. Läs hur du gör det på Inforum.

Logga in direkt på förlagets plattform

På ett par plattformar finns också möjlighet att logga in direkt på sidan. Det kan se lite olika ut, men heter vanligen något i stil med ”Log in via your institution”. Logga in med ditt ORU-konto via Shibboleth, och identitetsfederationen SWAMID. Denna möjlighet finns på:

 • ACM Digital Library
 • ClinicalKey Student
 • Elsevier ScienceDirect
 • Emerald
 • IEEE Xplore
 • Nature
 • SAGE (tidskriftsplattformen)
 • SAGE Research Methods
 • Scopus
 • SpringerLink
 • Taylor & Francis Online (tidskriftsplattformen)
 • Wiley Online Library

Det kan vara bra att känna till att det på förlagens plattformar kan finnas innehåll som inte ingår i bibliotekets avtal.

Google Scholar

Använder du Google Scholar vid sökning av artiklar kan du fortsätta göra det utanför campus. Om du har gjort en sökning på campus sparas identifikationen i din webbläsare i 30 dagar. Du kan nu komma åt bibliotekets licensierade resurser via Google Scholar utanför campus utan att logga in.

Observera att vissa leverantörer inte gjort nödvändig koppling mot Google, i så fall fungerar inte den automatiska tillgången.

Felanmälan och kontakt

Om du inte kommer åt innehåll som förväntat så finns det några saker du kan testa, som många gånger kan lösa problemet. Se sidan "Tips vid problem med åtkomst till elektroniska resurser". Kvarstår felet kan du skicka in en felanmälan.

Om du har allmänna frågor kring e-resurser är du välkommen att kontakta oss på e-library@oru.se

Om ditt ärende gäller en resurs som du vill att biblioteket köper in tar vi gärna emot inköpsförslag.