This page in English

Villkor för användning

Örebro universitetsbibliotek har slutit avtal med flera olika förlag och leverantörer av elektroniska tidskrifter, elektroniska böcker och olika databaser för universitetets studenter och anställda. Avtalen styr vilka rättigheter du som enskild användare har.

I flera fall har vi avtal som är centralt upphandlade av Kungliga biblioteket eller något av ansvarsbiblioteken.

Villkoren i avtalen ser olika ut. Generellt kan sägas att inget av avtalen tillåter kommersiell användning.

Vanligtvis är det tillåtet att läsa och skriva ut enstaka artiklar för privat bruk.

Fjärrlån mellan två offentliga bibliotek tillåts i de flesta fall. Materialet måste oftast skrivas ut och skickas med post.
Det är i många fall inte tillåtet för biblioteket eller någon annan att skicka artiklar ur de arkiv man har licens för direkt till en enskild person.

Nedladdning av hela tidskrifter eller hela databaser är inte tillåten.

En grov översikt över de centralt upphandlade avtalen finns på Kungliga bibliotekets sida ”Villkor och begrepp i avtalen".

Glöm inte att läsa definitionerna som inleder översikten.
Översikten innehåller även information om användning av artiklar ur licensierade resurser i kurskompendier.

I de fall Universitetsbiblioteket har slutit ett avtal med en enskild leverantör gäller det avtalet och inte avtalet med Bonus Copyright Access.

Vid frågor om avtal kontakta Claes Karlsson.