JÄMDA

Jämställdhetsdatabasen JÄMDA innehåller material om jämställdhetsintegrering och jämställdhet i bredare mening.

I databasen finns bland annat statliga utredningar, doktorsavhandlingar, rapporter, lagar, handböcker med mera, varav många i fulltext.

Det material som registreras är publicerat 1990 och senare.

Fritt tillgänglig.

Ämnesområde: Genusvetenskap
Till databasen Till databaslistan