Svenskt biografiskt lexikon

Ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinventering av betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling.

Fram till år 2013 har 33 band publicerats, omfattande A-Stålhammar.

Fritt tillgänglig.

Till databasen Till databaslistan