Det Sandsjoeska Lektoratet

Foto på en hylla med böcker.

Det Sandsjoeska Lektoratet innehåller cirka 500 titlar (mestadels böcker, samt en liten del småtryck och periodika). Samlingen utgörs till största delen av läroböcker i språk, samt skönlitteratur på grekiska och latin.

Samlingen överlämnades som gåva av änkan, Inga-Brit Sandsjoe, till Rolf Knutson med en önskan om användning i något utbildningssammanhang. Det bestämdes 1997 att dåvarande Högskolan i Örebro skulle mottaga gåvan.

Beställ en bok för läsning i biblioteket

Biblioteket är avsett att vara ett referensbibliotek och hemlån medges därmed normalt inte. Sök efter den aktuella titeln i söktjänsten Primo och gör en beställning från vårt magasin på den. Materialet kommer att hämtas av universitetsbibliotekets inom tre vardagar. Samlingen är placerad i universitetsbibliotekets källarmagasin.

Om Gustaf Sandsjoe

Fil dr Gustaf Sandsjoe verkade som lektor vid Karolinska läroverket i Örebro. Han föddes 1890 och avled 1979.