Författararkiv

Foto på handskriven text av författaren Sten Hagliden.

Örebro universitetsbibliotek förvaltar arkiv från författarna Arne Upling, Harald Forss, Hugo Gyllander, Levi Rickson (Jeremias i Tröstlösa), Nils-Peter Eckerbom, Stig Hagliden, Tage Eriksson och Eva B Magnusson.

Önskar du ta del av något av författararkiven vänligen kontakta Örebro universitetsbibliotek på This is an email address. En del av materialet kan även beställas fram via söktjänsten Primo. Länkar till arkivförteckningar finns under varje författares namn.

Nils-Peter Eckerbom (1922-1985) var en författare och journalist som levde och verkade i Örebro.

Samlingen som innehåller bland annat manuskript, korrespondens och tidningsurklipp har donerats till Örebro universitet.

Mer information och arkivförteckning finns i söktjänsten Alvin.

Tage Eriksson föddes den 7 mars 1919 i Askersunds landsförsamling i Närke och gick bort 16 oktober 2011.

Han tänkte sig som ung en bana som präst, men kom att hamna i konfektionsbranschen. Tage Eriksson var medlem i Nils Ferlin-sällskapet och harald forss gille samt var med och bildade Örebro poesivänner 1982.

Tage Eriksson medverkar i tre antologier: Skönare lyss, Bergslagspoeten och Skrivare i Örebro län.

Tage Eriksson har till detta författararkiv donerat en samling kopior av publicerade dikter och andra tidningsurklipp liksom ett antal trycksaker.

Mer information och arkivförteckning finns i söktjänsten Alvin.

Skalden Harald Forss avled 1996. År 1997 bildades harald forss gille samt harald forss minne som har till uppgift att samla material mm till ett Harald Forss-arkiv. I november 1998 överlämnades formellt arkivhandlingar, böcker med mera till Örebro universitetsbibliotek. Samlingen innehåller manuskript, recensioner, artiklar, fotografier, brev, böcker och en klippsamling. Mer information och arkivförteckning finns i söktjänsten Alvin.

Foto på text maskinskriven av Harald Forss.

Till Örebro Universitet, Universitetsbiblioteket, överlämnades i september 2009 en samling rörande den Örebro-födde sagoberättaren Hugo Gyllander (1868-1955) av en släkting till honom, Margareta Johansson.

Samlingen omfattar bland annat böcker som Gyllander själv skrivit, översatt eller på annat sätt bearbetat, tidskrifter, urklipp eller utdrag från tidningar eller tidskrifter och korrespondens.

Margareta Johansson har använt samlingen för att skriva boken "Sagoberättaren Hugo Gyllander". Denna bok ingår också i samlingen.

Mer information och arkivförteckning finns i söktjänsten Alvin.

Foto på bokryggar från Hugo Gyllanders samling.

Universitetsbiblioteket mottog Sten Haglidens arkiv- och lyriksamling i april 1998. Samlingen omfattar ett stort antal lyrikböcker med dedikation från samtida lyriker, Sten Haglidens egen lyrik och prosa, originalmanus, utkast till omslag utförda av Karl-Erik Forsberg, Norstedts förlag, recensioner, anteckningsböcker och en stor brevsamling. Mer information och arkivförteckning finns i söktjänsten Alvin.

Lyrikböckerna är katalogiserade och placerade i magasin på Huvudbiblioteket. Hemlån efter överenskommelse.

Foto på handskriven text av Sten Hagliden.

Porträttfoto på Eva B Magnusson
Poeten Eva B Magnusson. Fotograf Anders Wallén


Örebro universitetsbibliotek mottog poeten Eva B Magnussons personarkiv i oktober 2021. Eva B Magnusson är sedan 1964 bosatt i Lindesberg och var fram till sin pension lärare i engelska och franska på Lindeskolans gymnasium. Under åren 1992 till 2018 har hon publicerat tolv diktsamlingar, däribland Ropet in (1992), Faller snö (1995) och Kropp av regn (2007).

Eva B Magnusson har erhållit Sten Hagliden-priset 2003, Stig Carlsson-priset 2005 och valts till årets länsförfattare i Örebro län 2010.

Arkivet omfattar hennes utgivna böcker, tidskrifter hon medverkat i, samt recensionsklipp och manus/anteckningsböcker. Materialet är inte digitaliserat men en arkivförteckning finns tillgänglig via plattformen Alvin.

Levi Rickson, som tog pseudonymen Jeremias i Tröstlösa, föddes den 3 augusti 1868 i Örebro.

Han var författare och journalist, verksam vid Nerikes Allehanda i Örebro och skrev poesi på det närkingska målet, han hade bland annat Fröding som förebild.

Jeremias skrev en rad populära visor, till exempel Tess lördan och En borde inte sova men han skrev även prosa. Hans skildringar visar god iakttagelseförmåga och känsla för det karakteristiska och hans människosyn var vänlig och tolerant.

Levi Rickson dog den 29 november 1967.

Samlingen innehåller brev, en bouppteckning, tidningsurklipp samt fotografier. I samlingen finns även en studentmössa som uppges ha tillhört Jeremias. 

Mer information och arkivförteckning finns i söktjänsten Alvin.

Författaren Arne Upling föddes i Örebro 1933 och har varit verksam både som vägmästare och ingenjör. Samlingen innehåller bland annat manuskript, en klippsamling, recensioner och ett antal böcker av andra författare med personliga dedikationer. Mer information och arkivförteckning finns i söktjänsten Alvin.

Foto på en text skriven av Arne Upling.