Karolinska skolans boksamling

Foto på äldre böcker som står i en bokhylla.

Karolinska skolans boksamling tillhörde tidigare Karolinska gymnasiet, också känt under namnet Örebro högre allmänna läroverk samt ett antal andra namn under tidens gång. Det tidiga biblioteket byggdes till stor del upp under 1600-talet på initiativ av rektor Jacobus Boose Rudbeckius

Från Rubeckius tid finns i Karolinska skolans boksamling en samling böcker som kallas Bibliotheca Rudbeckiana, uppkallat efter rektorn. Bland dessa böcker så finns bland annat Gustav Vasas bibel och Ptolemaios Geographiae vniuersae tum veteris, tum nouae abolutissimum opus, duobus voluminibus districtum bevarade. Samlingen fanns kvar i Karolinska gymnasiets lokaler fram tills 1960-talet då gymnasiebiblioteket övergick från statlig ägo till kommunal ägo. Samlingen övergick i samband med detta till den filial som Uppsala universitetsbibliotek hade i Örebro under denna tidsperiod, som senare kommer att bli det nuvarande universitetsbiblioteket.

Karolinska skolans boksamling är grundstommen till Örebro universitetsbibliotek och består av cirka 700–800 hyllmeter, eller cirka 40 000 titlar, och är uppdelad mellan två olika magasin. En del utav böckerna står uppställda i låsta skåp på ovanvåningen i Lyktan i huvudbiblioteket. Samlingen består av allt från inkunabler från sent 1400-tal till mer moderna böcker från 1930-talet. Samlingen innehåller böcker inom olika ämnesområden på flera moderna språk samt grekiska och latin. Hela samlingen är ännu inte sökbar men cirka hälften kan du hitta i söktjänsten Primo.

Närbild på framsidan av en äldre bok från Karolinska samlingen.

Vill du beställa fram material från Karolinska skolans boksamling?

Materialet måste beställas fram vid eventuellt lån eller intresse. Detta kan göras genom att söka fram önskat material i söktjänsten Primo, eller genom att kontakta This is an email address. En del utav materialet från Karolinska skolans samling kan kräva bevakad läsning, en bibliotekarie hör i så fall av sig till låntagaren.