Kjellmark-samlingen

Foto på ett inzoomat bokuppslag med en bild på uppradade hundvalpar.

Kjellmark-samlingen innehåller material som härrör från förskollärarutbildningarna i Örebro i dess olika former: från Fröbelseminarium via Socialpedagogiskt Institut, till Institutionen för förskollärar- och fritidspedagogutbildning.

Kjellmark-samlingen innehåller drygt 1100 titlar, mestadels böcker samt en liten del småtryck. Samlingen består av material från förskollärarutbildningen i Örebro. Den största delen av samlingen utgörs av barnböcker, bland annat finns en mängd böcker ur serien Barnbiblioteket Saga som 1898 började ges ut av Svensk Läraretidnings förlag.

Den intresserade hittar mer information om förskollärarutbildningen i Örebro i Solöga: minnesblad från förskolorna och förskollärarutbildningen i Örebro och Kort historik över förskoleverksamheten i Örebro och en litteraturförteckning. Båda titlarna finns i universitetsbibliotekets samlingar.

Kjellmarksamlingen är avsett att vara ett referensbibliotek och hemlån medges därmed normalt inte.

Beställ en bok för läsning i biblioteket

Sök efter den aktuella titeln i söktjänsten Primo och gör en beställning från vårt magasin på den. Materialet kommer att hämtas av universitetsbibliotekets inom tre vardagar.

Samlingen är placerad i bibliotekets källarmagasin.

Om Maria Kjellmark

Maria Kjellmark (1863-1942), som lånat samlingen sitt namn, startade 2 oktober 1902 Örebro Kindergarten, en privat barnträdgård. Fyra år senare grundade hon också en barnträdgård för fattiga barn. Redan från starten mottog hon flickor som ville utbilda sig till småbarnsfostrarinnor, och det blev grunden för Örebro Fröbelseminarium och förskollärarutbildningarna i Örebro.