Kokboksmuseet i Grythyttan

Foto från kokboksmuseet i Måltidens hus.

På Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek finns Nordens första kokboksmuseum, som uppstod år 2000. Kokbokssamlingen är en källa för forskning och utbildning.

Samlingen finns tillgänglig att söka efter databasen Libris och en stor del av litteraturen finns tillgänglig digitalt via plattformen Alvin. Kokboksmuseets samling är ej till utlån, däremot finns möjlighet till digitala kopior av materialet vid efterfrågan.

Kokboksmuseets samlingar

Kokboksmuseet består bland annat av det material Måltidsakademiens biblioteksstiftelse köpte in vid en specialauktion på Sotheby’s i London den 2 oktober 1997. Vid auktionen förvärvades stora delar av restaurangmannen Tore Wretmans unika kokbokssamling. Bland de drygt tusen titlarna återfinns världens äldsta tryckta kokbok från 1480 ”De honesta voluptate et valetudine” (Om den ärbara vällusten) av Platina samt den första illustrerade kokboken från 1570 ”Opera” av Bartolomeo Scappi.

Utöver Tore Wretmans samling finns även mindre boksamlingar och enstaka böcker som har donerats till museet av privatpersoner. I enstaka fall har nyförvärv också gjorts från antikvariat och auktioner. Kokboksmuseets böcker är tryckta före år 1900 och kommer från en mängd olika länder, majoriteten är dock från Sverige, Frankrike och Tyskland. Samlingen är organiserad efter ursprungsland och därefter i kronologisk ordning. Kokboksmuseet innehåller också handskrifter från 1600-talet till 1900-talet.

Foto på bokuppslag från en äldre handskriven bok.

Matsedlar och menyer

I Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek i Måltidens Hus i Grythyttan finns en stor samling omfattande mer än 10 000 matsedlar och menyer. De äldsta är från mitten av 1800-talet, men flertalet är dock från 1900-talet. Samlingen, som ägs av Måltidsakademiens biblioteksstiftelse, består till största delen av donerade privata samlingar. Bland donatorerna kan nämnas Gösta Nordén, Björn von Bahr, Lars Hallengren, Martin Lindenbaum samt Stockholms Borgerskap. Enstaka matsedlar/menyer och mindre samlingar har också köpts in vid auktioner, från antikvariat samt privatpersoner. De flesta är svenska, men det finns också många matsedlar och menyer från andra delar av världen. Sedan ett par år tillbaka pågår ett projekt med att skanna in dessa för att göra dem tillgängliga. Hittills har cirka två tredjedelar av samlingen blivit skannad.

Digitaliserade böcker från koksboksmuseet