Gustav S. O. Svenssons Närkebibliotek

Foto på bokryggar från Närkebiblioteket.

Gustav S. O. Svenssons Närkebibliotek innehåller cirka 1000 katalogiserade titlar (böcker, småtryck, periodika, kartor och noter). Samlingen innehåller material som har anknytning till Närke eller Örebro län. Samlingen innehåller dessutom ett representativt urval av olika närkeförfattares produktion.

Förutom det katalogiserade materialet innehåller samlingen en del okatalogiserat material som till största delen utgörs av en omfattande klippsamling delvis uppklistrad i 75 klippärmar. Klippsamlingen är ordnad efter ort, församling eller i vissa fall efter ämne; den påbörjades omkring 1920 och löper cirka 50 år fram i tiden.

Beställ en bok för läsning i biblioteket

Sök efter den aktuella titeln i söktjänsten Primo och gör en beställning från vårt magasin på den. Materialet kommer att hämtas av universitetsbibliotekets inom tre vardagar. Hemlån medges normalt inte.

Om Gustav S. O. Svensson

Gustav S. O. Svensson föddes i Glanshammar, Närke 1897. År 1968 överlämnade Elsa Sternhammar-Svensson som gåva sin framlidne makes bibliotek, benämnt Gustav S. O. Svenssons Närkebibliotek (i dagligt tal, Närkebiblioteket), till dåvarande Uppsala universitets filial i Örebro.