Per-Axel Wiktorssons exlibrissamling

Per-Axel Wiktorssons exlibris med en gul bil som kör på en väg

Per-Axel Wiktorssons exlibris.

Exlibrissamlingen består av totalt 3228 exlibris från skilda tider och länder. I första hand dock 1900-talets Sverige. Den innehåller 1614 svenska exlibris och 1155 från övriga Norden. Samlingen förvaras i huvudbibliotekets källarmagasin.

Per-Axel Wiktorsson skänkte sin exlibrissamling till Örebro universitetsbibliotek 2020.

I gåvobrevet står följande: ”Exlibrissamlingen synes särskilt väl lämpa sig för upplysningar om exlibrisens ägare och konstnärer samt som belysning av olika epoker inom konsten i stort. Den torde också kunna användas för belysande av gångna tiders bokägande. Jag ser fram emot att samlingen kan tillhandahållas för användning av forskare och studenter.”

För att ta del av samlingen kontakta biblioteket på e-post This is an email address.

Om Per-Axel Wiktorsson

Per-Axel Wiktorsson var tidigare anställd som professor i svenska språket vid Örebro universitet. Han har författat skrifterna Örebroexlibris (utgiven i serien Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner, Meddelande n:o L, 2004) samt uppsatsen Örebroexlibris – rättelser och tillägg (utgiven i serien Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner, Meddelande n:o LII, 2009, s. 75-157).