This page in English

Söktjänsten Primo

Söktjänsten Primo innehåller det mesta av bibliotekets samlingar. Här finns bland annat bibliotekets böcker och e-böcker, artiklar, tidskrifter, avhandlingar och open access-arkiv.

Primo är en bra utgångspunkt om man inte vet vilken databas eller katalog man ska söka i eller när man letar efter tvärvetenskaplig information. Den ersätter inte ämnesdatabaserna men man kan använda den för att orientera sig bland alla de informationskällor som biblioteket erbjuder.

Vid mer specialiserade sökningar, till exempel för litteraturöversikter, bör man i första hand söka i de ämnesindelade databaserna. I ämnesguiderna hittar du tips om användbara databaser för ditt ämne.

Alla bibliotekets söktjänster är inte sökbara i Primo. Det gäller främst svenska databaser som till exempel Byggdok, InfoTorg/Rättsbanken och Statistikdatabasen.

Klicka här för att söka i Primo!