Det Sandsjoeska Lektoratet

Fil dr Gustaf Sandsjoe verkade som lektor vid Karolinska läroverket i Örebro. Han föddes 1890 och avled 1979. Samlingen överlämnades som gåva av änkan, Inga-Brit Sandsjoe, till Rolf Knutson med en önskan om användning i något utbildningssammanhang. Det bestämdes 1997 att dåvarande Högskolan i Örebro skulle mottaga gåvan.

Innehåll

Det Sandsjoeska Lektoratet innehåller cirka 500 titlar (mestadels böcker, samt en liten del småtryck och periodika). Samlingen utgörs till största delen av läroböcker i språk, samt skönlitteratur på grekiska och latin.

Tillgänglighet

Biblioteket är avsett att vara ett referensbibliotek och hemlån medges därmed normalt inte. För att beställa en bok för läsning i biblioteket: sök efter den aktuella titeln i Libris och gör en magasinsbeställning på den. Hämtning av materialet sker inom tre vardagar.

Samlingen är placerad i källarmagasin.