Författararkiv

Örebro universitetsbibliotek förvaltar arkiv från författarna Arne Upling, Harald Forss, Hjalmar Bergman, Hugo Gyllander, Levi Rickson (Jeremias i Tröstlösa), Nils-Peter Eckerbom, Stig Hagliden och Tage Eriksson.

Önskar du ta del av något av författararkiven vänligen kontakta Örebro universitetsbibliotek på This is an email address eller telefon 019-30 32 40

Författaren Arne Upling föddes i Örebro 1933 och har varit verksam både som vägmästare och ingenjör.

Skalden Harald Forss avled 1996. År 1997 bildades harald forss gille samt harald forss minne som har till uppgift att samla material mm till ett Harald Forss-arkiv. I november 1998 överlämnades formellt arkivhandlingar, böcker med mera till Örebro universitetsbibliotek. 

Hjalmar Bergman föddes i Örebro den 19 september 1883. Hans storhet som författare vilar på tre grundstenar: fabuleringsförmåga, humor och psykologiskt skarpsinne.

Många av romanerna utspelar sig i Örebro, Bergslagen och på en fiktiv plats kallad Wadköping. Hjalmar Bergman var även manusförfattare, hans osedvanliga förmåga att visualisera gjorde honom väl lämpad för manus till stumfilmer. Han var även dramatiker och arbetade med olika dramatiska genrer. Bland hans romaner kan till exempel nämnas "Mor i Sutre", "Markurells i Wadköping", "Herr von Hancken" och "Farmor och Vår Herre".

Hjalmar Bergmans bibliotek överlämnades av Örebro stads- och länsbiblioteksvänner och Stina Bergman år 1944 till Örebro stadsbibliotek. Biblioteket finns nu i Hjalmar Bergmans museum i Wadköping.

I Författararkivet finns ett antal brev, i första hand till Hjalmars systrar Ester och Elna, samt en del övrig material. 

Till Örebro Universitet, Universitetsbiblioteket, överlämnades i september 2009 en samling rörande den Örebro-födde sagoberättaren Hugo Gyllander (1868-1955) av en släkting till honom, Margareta Johansson.

Samlingen omfattar bland annat böcker som Gyllander själv skrivit, översatt eller på annat sätt bearbetat, tidskrifter, urklipp eller utdrag från tidningar eller tidskrifter och korrespondens.

Margareta Johansson har använt samlingen för att skriva boken "Sagoberättaren Hugo Gyllander". Denna bok ingår också i samlingen.

Levi Rickson, som tog pseudonymen Jeremias i Tröstlösa, föddes den 3 augusti 1868 i Örebro.

Han var författare och journalist, verksam vid Nerikes Allehanda i Örebro och skrev poesi på det närkingska målet och han hade bland annat Fröding som förebild.

Jeremias skrev en rad populära visor, till exempel Tess lördan och En borde inte sova men han skrev även prosa. Hans skildringar visar god iakttagelseförmåga och känsla för det karakteristiska och hans människosyn var vänlig och tolerant.

Levi Rickson dog den 29 november 1967.

Nils-Peter Eckerbom (1922-1985) var en författare och journalist som levde och verkade i Örebro.

Samlingen som innehåller bland annat manuskript, korrespondens och tidningsurklipp har donerats till Örebro universitet.

Universitetsbiblioteket mottog Sten Haglidens arkiv- och lyriksamling i april 1998. Samlingen omfattar ett stort antal lyrikböcker med dedikation från samtida lyriker, Sten Haglidens egen lyrik och prosa, originalmanus, utkast till omslag utförda av Karl-Erik Forsberg, Norstedts förlag, recensioner, anteckningsböcker och en stor brevsamling.

Lyrikböckerna är katalogiserade och placerade i magasin på Huvudbiblioteket. Hemlån efter överenskommelse.

Tage Eriksson föddes den 7 mars 1919 i Askersunds landsförsamling i Närke och gick bort 16 oktober 2011.

Han tänkte sig som ung en bana som präst, men kom att hamna i konfektionsbranschen. Tage Eriksson var medlem i Nils Ferlin-sällskapet och harald forss gille samt var med och bildade Örebro poesivänner 1982.

Tage Eriksson medverkar i tre antologier: Skönare lyss, Bergslagspoeten och Skrivare i Örebro län.

Tage Eriksson har till detta författararkiv donerat en samling kopior av publicerade dikter och andra tidningsurklipp liksom ett antal trycksaker.