K.-G. Walls bibliotek

K.-G. Walls bibliotek innehåller knappt 4000 katalogiserade titlar (mestadels böcker, med en viss förekomst av småtryck och periodika). Samlingen utgörs till största delen av skönlitteratur och litteraturvetenskap; andra ämnen som förekommer i samlingen är konst, geografi, biografi, filosofi, historia, och språk.

Karl-Gunnar Wall föddes i Julita 1910 som prästson. Sina gymnasiestudier genomförde K.-G. Wall i Örebro och tog 1930 studentexamen från latingymnasiet vid Karolinska läroverket. Efter studierna i Örebro läste han litteraturhistoria med poetik, nordiska språk och teoretisk filosofi vid Stockholms högskola där han tog en fil. kand. 1938. Han började 1941 som biblioteksassistent i Katrineholm och blev 1944 stadsbibliotekarie, något han fortsatte vara till sin pension 1975. K.-G. Wall publicerade under sin livstid en mängd recensioner i Biblioteksbladet; bland hans produktion finns också ett antal översättningar, samt boken Samtal om Goethe, som bygger på en serie radioprogram tillsammans med Matts Rying. K.-G. Wall avled 2006 och lämnade i sitt testamente sin boksamling till Örebro universitet.

För att beställa en bok för läsning i biblioteket: sök efter den aktuella titeln i Libris och gör en magasinsbeställning på den. Hämtning av materialet sker inom tre vardagar. Hemlån medges normalt inte.

Förutom biblioteket, lämnade K.-G. Wall även ett arkiv efter sig, vilket är placerat på Kungliga biblioteket.