Kjellmark-samlingen

Maria Kjellmark (1863-1942), som lånat samlingen sitt namn, startade 2 oktober 1902 Örebro Kindergarten, en privat barnträdgård. Fyra år senare grundade hon också en barnträdgård för fattiga barn. Redan från starten mottog hon flickor som ville utbilda sig till småbarnsfostrarinnor, och det blev grunden för Örebro Fröbelseminarium och förskollärarutbildningarna i Örebro.

Kjellmark-samlingen innehåller drygt 1100 titlar (mestadels böcker, samt en liten del småtryck). Samlingen består av material från förskollärarutbildningen i Örebro. Den största delen av samlingen utgörs av barnböcker: bl.a. finns en mängd böcker ur serien Barnbiblioteket Saga som 1898 började ges ut av Svensk Läraretidnings förlag.

Kjellmark-samlingen är sådant som härrör från förskollärarutbildningarna i Örebro i dess olika former: från Fröbelseminarium via Socialpedagogiskt Institut, till Institutionen för förskollärar- och fritidspedagogutbildning.

Den intresserade hittar mer information om förskollärarutbildningen i Örebro i: Solöga : minnesblad från förskolorna och förskollärarutbildningen i Örebro och Kort historik över förskoleverksamheten i Örebro och en litteraturförteckning.

Biblioteket är avsett att vara ett referensbibliotek och hemlån medges därmed normalt inte. För att beställa en bok för läsning i biblioteket: sök efter den aktuella titeln i Libris och gör en magasinsbeställning på den. Hämtning av materialet sker inom tre vardagar.

Samlingen är placerad i källarmagasin.