Gustav S. O. Svenssons Närkesbibliotek

Gustav S. O. Svensson föddes i Glanshammar, Närke 1897. År 1968 överlämnade Elsa Sternhammar-Svensson som gåva sin framlidne makes bibliotek, benämnt Gustav S. O. Svenssons Närkesbibliotek (i dagligt tal, Närkebiblioteket), till dåvarande Uppsala universitets filial i Örebro.

Gustav S. O. Svenssons Närkesbibliotek innehåller cirka 1000 katalogiserade titlar (böcker, småtryck, periodika, kartor och noter). Samlingen innehåller material som har anknytning till Närke eller Örebro län. Samlingen innehåller dessutom ett representativt urval av olika Närkesförfattares produktion. 

Förutom det katalogiserade materialet innehåller samlingen en del okatalogiserat material som till största delen utgörs av en omfattande klippsamling delvis uppklistrad i 75 klippärmar. Klippsamlingen är ordnad efter ort, församling eller i vissa fall efter ämne; den påbörjades omkring 1920 och löper cirka 50 år fram i tiden.

För att beställa en bok för läsning i biblioteket: sök efter den aktuella titeln i bibliotekets katalog och gör en magasinsbeställning på den. Hemlån medges normalt inte.