This page in Swedish

Ann-Sofie Lennqvist-Linden

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 303037

Room: F2249

Research subject Research environments

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs |  Reports | 

Articles in journals

Arensmeier, C. & Lennqvist Lindén, A. (2017). Bemyndigande eller granskning: nationella prov som styrinstrument. Utbildning och Demokrati, 26 (2), 49-74.
Arensmeier, C. & Lennqvist Lindén, A. (2014). Studenter som kunder och konsten att vara lärare: från frustration till självreflektion. Statsvetenskaplig Tidskrift, 116 (4), 379-404.
Olsson, J. & Lennqvist Lindén, A. (2003). Representativ demokrati utan partier: vad kan vi lära från Svågadalsnämnden?. Kommunal ekonomi och politik, 7 (1), 25-59.

Books

Montin, S. , Hansén, C. , Lennqvist Lindén, A. , Olsson, J. & Åborg, C. (2008). Mellan kontinuitet och förändring: utvärdering av den nya nämndorganisationen i Uppsala kommun. Örebro: Örebro universitet (Centrum för urbana och regionala studiers skriftserie 62).

Chapters in books

Öhman, M. , Segolsson, J. , Quennerstedt, A. , Lennqvist Lindén, A. & Tolgfors, P. (2017). Fysisk beröring mellan lärare och elev i utbildningssammanhang. In: Jonas Almqvist, Karim Hamza, Anette Olin, Undersöka och utveckla undervisning: Professionell utveckling för lärare (pp. 155-171). Lund: Studentlitteratur AB.
Lennqvist Lindén, A. (2017). Profession och politik i Utvecklingsdialog 8: Perspektiv 2. In: Almqvist, Jonas; Hamza, Karim; Olin, Anette, Undersöka och utveckla undervisning: Professionell utveckling för lärare (pp. 161-162). Lund: Studentlitteratur AB.
Lennqvist Lindén, A. (2011). Chefsprofession som hot mot demokratin. In: Andreas Ivarsson, Nordisk kommunforskning: en forskningsöversikt med 113 projekt (pp. 84-88). Göteborg: Göteborgs universitet.
Lennqvist Lindén, A. (2011). Kommunalt jämställdhetsarbete. In: Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg, Monika Persson, Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (pp. 155-166). Örebro: Örebro universitet.
Lennqvist Lindén, A. (2005). Politikerrollen ur ett genusperspektiv. In: Jämställdhetspolitiska utredningen, Forskarrapporter till Jämställdhetspolitiska utredningen [Makt att forma samhället och sitt eget liv] (pp. 347-361). Stockholm: Fritzes.

Conference papers

Lennqvist Lindén, A. (2009). Förvaltningschefer och professionalisering. Paper presented at XVIII Nordiska kommunforskarkonferensen 2009 26—28 nov, Åbo, Finland.
Lennqvist Lindén, A. (2007). Kommunala tjänstemäns konstruktion av politikerrolle(r)n(a). Paper presented at XVI Nordiska kommunforskarkonferensen, Göteborg, 23-25 nov 2007.
Lennqvist Lindén, A. (2005). Kommunfullmäktige: en jämförande analys av kommunfullmäktige i Uppsala och Örebro. Paper presented at XIII nordiska kommunforskarkonferensen arrangerad av institutionen för offentlig förvaltning vid Åbo akademi, Finland, 2005-11-25--27.
Lennqvist Lindén, A. (2005). Politik i den kommunala koncernen?. Paper presented at NOPSAs (Nordic Political Science Association) XIV konferens, Reykjavik, Island, 2005-08-11--13.
Lennqvist Lindén, A. (2004). Vad ska politikerna göra?: En analys av den ”nya” politikerrollsdiskursen. Paper presented at XIII Nordiska Kommunalforskarkonferensen arrangerad av universitetet i Oslo, Norge. 2004-11-26--28.
Lennqvist Lindén, A. (2003). När politikerna skulle möta medborgarna: en studie av politikernas förväntningar på politikerrollen i Örebro läns landstings nya organisation Medborgarmodellen. Paper presented at XII Nordiska kommunalforskarkonferensen arrangerad av Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, Sverige, 2003-11-28--30.
Lennqvist Lindén, A. & Olsson, J. (2002). Representativ demokrati utan partier: vad kan vi lära från Svågadalsnämnden?. Paper presented at XI nordiske kommunalforskerkonference arrangerad av Syddansk universitet i Odense, Danmark 2002-11-29--12-01.

Doctoral theses, monographs

Lennqvist-Lindén, A. (2010). Att lägga politiken tillrätta: kommunala chefers professionalisering. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Reports

Lundahl, C. , Bonnevier, J. , Arensmeier, C. , Borgström, E. , Lennqvist-Lindén, A. , Nilsson, P. , Sundberg, B. , Sundhäll, M. & et al. (2016). Nationella proven i grundskolans årskurs 6 och 9: En uppföljning av lärares, rektorers och elevers uppfattningar om proven. Stockholm: Skolverket (Skolverkets rapport 447).
Lennqvist Lindén, A. (2011). Flen i förändring: en utvärdering av kompetensutvecklingsarbetet bland kommunens chefer för ökad jämställdhet och mångfald. Örebro: Örebro universitet (Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie 67).
Hedlund, G. , Lennqvist Lindén, A. & Perman, K. (2003). Önskade och oönskade förändringar: könsmakt och organisationsförändringar i svenska kommuner : forskningsprogrammet Ledarskap i kommuner : Svenska kommunförbundet. Örebro: Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen.
Lennqvist Lindén, A. (2001). Demokratisk förnyelse: FoU-projekt om demokratisk förnyelse i Nyköpings kommun. Örebro: Örebro universitet, Novemus (Novemus arbetsrapporter ).
Lennqvist Lindén, A. (2001). Representativ demokrati utan partier: utvärdering av Svågadalsnämnden 1996-2001. Örebro: Örebro universitet, Novemus (Novemus rapportserie 2001:3).
Lennqvist-Lindén, A. & Olsson, J. (2000). FoU-projekt om kommunal organisering och demokrati i Örebro kommun. Örebro: Örebro universitet (Novemus arbetsrapport ).
Lennqvist Lindén, A. & Olsson, J. (2000). FoU-projekt om kommunal organisering och demokrati i Örebro kommun: FoU-samarbete mellan Örebro kommun och Novemus, Örebro universitet. Örebro: Örebro universitet, Novemus (Novemus arbetsrapporter 2000:2).