This page in Swedish

Cecilia Arensmeier

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 303703

Room: F2245

About Cecilia Arensmeier

 

Research

Cecilia Arensmeier’s research interests mainly concern perceptions of democracy, civic knowledge and education policy.

Together with Ann-Sofie Lennqvist Lindén she is currently studying the last decades’ changes in the grading system, where no less the three different systems have been used. One focus area is how grading system interacts with public debate about school performance. The project ”Bad grades or failed?” is financed by the Swedish research council.

Previously, Cecilia has also been part of multidisciplinary research on civic knowledge, attitudes and behaviors, national testing, and folkbildning (“popular adult education”).

Teaching

Cecilia Arensmeier mainly teaches courses in social studies on the teacher education program.

Assignments

The Swedish National Agency for Education – cooperation concerning the International Civic and Citizenship Education Study, ICCS 2009 and ICCS 2016 (http://www.iea.nl/iccs).

Publications

Articles in journals |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Doctoral theses, monographs |  Reports | 

Articles in journals

Huang, L. , Bruun, J. , Lieberkind, J. & Arensmeier, C. (2018). Nye tall om ungdom: Skandinaviske ungdommers tillit til samtid og framtid. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18 (1), 146-165.
Arensmeier, C. & Lennqvist Lindén, A. (2017). Bemyndigande eller granskning: nationella prov som styrinstrument. Utbildning och Demokrati, 26 (2), 49-74.
Arensmeier, C. & Lennqvist Lindén, A. (2014). Studenter som kunder och konsten att vara lärare: från frustration till självreflektion. Statsvetenskaplig Tidskrift, 116 (4), 379-404.
Amnå, E. , Arensmeier, C. , Ekman, J. , Englund, T. & Ljunggren, C. (2010). Skolornas institutionella karaktär och elevernas medborgarkompetens: en jämförelse av olika kommunala och fristående skolor över tid och rum. Statsvetenskaplig Tidskrift, 112 (1), 23-32.

Chapters in books

Arensmeier, C. (2017). Ungdomars tyn på tolerans. In: Lundberg, Erik, Toleransens mekanismer: en antologi (pp. 171-221). Stockholm: Forum för levande historia.
Arensmeier, C. (2017). Young people’s views on tolerance. In: Lundberg, Erik, Mechanisms of tolerance: an anthology (pp. 177-231). Stockholm: The Living History Forum.
Arensmeier, C. (2013). Studiecirklar och socialt kapital. In: Gustavsson, Bernt & Wiklund, Matilda, Nyttan med folklig bildning: En studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet (pp. 113-147). Lund: Nordic Academic Press.
Amnå, E. & Eriksson, C. [. A. ]. (2007). Frihet, jämlikhet och ovisshet. In: En ny demokrati (pp. 10-14). Stockholm: Global utmaning.
Eriksson, C. [. A. ]. (2007). "Not that only some decide": the meaning of democracy to young people in Sweden. In: Chaterine Odora Hoppers, Bernt Gustavsson, Enver Motala, John Pampallis, Democracy and human rights in education and society: explorations from South Africa and Sweden (pp. 217-244). Örebro: Örebro university.
Allodi, M. , Almgren, E. , Amnå, E. , Ekman, T. , Eriksson, C. [. A. ]. , Johansson, S. , Theodorsson, N. , Munck, I. & et al. (2007). Ungas demokratiskolor i internationell belysning. In: Resultatdialog 2007: forskning inom utbildningsvetenskap (pp. 7-13). Stockholm: Vetenskapsrådet.
Eriksson [Arensmeier], C. (2000). Lokalt engagemang med platsideologisk bas: exemplet lokala partier. In: Haraldsson, Kjell, Tankar kring lokal och regional utveckling inför det nya årtusendet: antologi från Forskarforum 1999 (pp. 171-193). Östersund: Statens institut för regionalforskning (SIR).

Collections (editor)

Amnå, E. (ed.) , Englund, T. (ed.) , Arensmeier, C. (ed.) , Ekman, J. (ed.) , Ljunggren, C. (ed.) , Unemar Öst, I. (ed.) & Zetterberg, P. (ed.) (2010). Skolor som politiska arenor: medborgarkompetens och kontrovershantering : internationella studier. Stockholm: Skolverket.

Doctoral theses, monographs

Eriksson, C. [. A. ]. (2006). "Det borde vara att folket bestämmer": en studie av ungdomars föreställningar om demokrati. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Reports

Arensmeier, C. (2016). Ungdomars syn på tolerans. Stockholm: Forum för levande historia.
Arensmeier, C. (2012). Medborgarkunskaper i sikte: nordisk jämförelse och fördjupad analys av svenska elevers svårigheter i ICCS 2009. Stockholm: Skolverket (Skolverkets aktuella analyser ).
Eriksson [ Arensmeier ], C. , Granberg, M. & Mörck, J. (2000). Democracy and Local Self-Governance in Mongolia. Örebro: (Novemus arbetsrapport 2000:A1).
Eriksson, C. & Amnå, E. (1999). Hur gick det med medborgarstyret i 1990-talets sjukvård. Stockholm: .