This page in Swedish

Cecilia Arensmeier

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 303703

Room: F2245

Research subject Research environments

About Cecilia Arensmeier

Research

Cecilia Arensmeier’s research focuses young people's attitudes and perceptions of democracy, civic knowledge, and education policy.

Teaching

Cecilia Arensmeier teaches courses in social studies on the teacher education program and supervises independent projects in political science.

Assignments

Cooperation with the Swedish National Agency for Education regarding the Swedish participation in International Civic and Citizenship Education Study (http://www.iea.nl/iccs).

Publications

Articles in journals |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Doctoral theses, monographs |  Reports | 

Articles in journals

Piepenburg, S. & Arensmeier, C. (2020). Demokratiutbildningens didaktik: internalisering, tänkande och handlande. Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education (1), 115-136.
Huang, L. , Bruun, J. , Lieberkind, J. & Arensmeier, C. (2018). Nye tall om ungdom: Skandinaviske ungdommers tillit til samtid og framtid. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18 (1), 146-165.
Arensmeier, C. & Lennqvist Lindén, A. (2017). Bemyndigande eller granskning: nationella prov som styrinstrument. Utbildning och Demokrati, 26 (2), 49-74.
Arensmeier, C. & Lennqvist Lindén, A. (2014). Studenter som kunder och konsten att vara lärare: från frustration till självreflektion. Statsvetenskaplig Tidskrift, 116 (4), 379-404.
Amnå, E. , Arensmeier, C. , Ekman, J. , Englund, T. & Ljunggren, C. (2010). Skolornas institutionella karaktär och elevernas medborgarkompetens: en jämförelse av olika kommunala och fristående skolor över tid och rum. Statsvetenskaplig Tidskrift, 112 (1), 23-32.

Chapters in books

Seland, I. , Huang, L. , Arensmeier, C. , Bruun, J. & Löfström, J. (2021). Aims of Citizenship Education Across Nordic Countries: Comparing School Principals’ Priorities in Citizenship Education 2009–2016. In: Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong, Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS (pp. 43-63). . Springer International Publishing.
Hoskins, B. , Huang, L. & Arensmeier, C. (2021). Socio-economic inequalities in civic learning in Nordic schools: Identifying the potential of in-school civic participation for disadvantaged students. In: Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong, Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS (pp. 93-122). . Springer International Publishing.
Arensmeier, C. (2017). Ungdomars tyn på tolerans. In: Lundberg, Erik, Toleransens mekanismer: en antologi (pp. 171-221). Stockholm: Forum för levande historia.
Arensmeier, C. (2017). Young people’s views on tolerance. In: Lundberg, Erik, Mechanisms of tolerance: an anthology (pp. 177-231). Stockholm: The Living History Forum.
Arensmeier, C. (2013). Studiecirklar och socialt kapital. In: Gustavsson, Bernt & Wiklund, Matilda, Nyttan med folklig bildning: En studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet (pp. 113-147). Lund: Nordic Academic Press.
Amnå, E. & Eriksson, C. [. A. ]. (2007). Frihet, jämlikhet och ovisshet. In: En ny demokrati (pp. 10-14). Stockholm: Global utmaning.
Eriksson, C. [. A. ]. (2007). "Not that only some decide": the meaning of democracy to young people in Sweden. In: Chaterine Odora Hoppers, Bernt Gustavsson, Enver Motala, John Pampallis, Democracy and human rights in education and society: explorations from South Africa and Sweden (pp. 217-244). Örebro: Örebro university.
Allodi, M. , Almgren, E. , Amnå, E. , Ekman, T. , Eriksson, C. [. A. ]. , Johansson, S. , Theodorsson, N. , Munck, I. & et al. (2007). Ungas demokratiskolor i internationell belysning. In: Resultatdialog 2007: forskning inom utbildningsvetenskap (pp. 7-13). Stockholm: Vetenskapsrådet.
Eriksson [Arensmeier], C. (2000). Lokalt engagemang med platsideologisk bas: exemplet lokala partier. In: Haraldsson, Kjell, Tankar kring lokal och regional utveckling inför det nya årtusendet: antologi från Forskarforum 1999 (pp. 171-193). Östersund: Statens institut för regionalforskning (SIR).

Collections (editor)

Amnå, E. (ed.) , Englund, T. (ed.) , Arensmeier, C. (ed.) , Ekman, J. (ed.) , Ljunggren, C. (ed.) , Unemar Öst, I. (ed.) & Zetterberg, P. (ed.) (2010). Skolor som politiska arenor: medborgarkompetens och kontrovershantering : internationella studier. Stockholm: Skolverket.

Doctoral theses, monographs

Eriksson, C. [. A. ]. (2006). "Det borde vara att folket bestämmer": en studie av ungdomars föreställningar om demokrati. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Reports

Wallin, P. , Arensmeier, C. & Nygren, T. (2020). Kritiskt tänkande och källkritik: undervisning i samhällskunskap. Solna: Skolforskningsinstitutet (Systematisk översikt 2020:03).
Lundahl, C. , Bonnevier, J. , Arensmeier, C. , Borgström, E. , Lennqvist-Lindén, A. , Nilsson, P. , Sundberg, B. , Sundhäll, M. & et al. (2016). Nationella proven i grundskolans årskurs 6 och 9: En uppföljning av lärares, rektorers och elevers uppfattningar om proven. Stockholm: Skolverket (Skolverkets rapport 447).
Arensmeier, C. (2016). Ungdomars syn på tolerans. Stockholm: Forum för levande historia.
Arensmeier, C. (2012). Medborgarkunskaper i sikte: nordisk jämförelse och fördjupad analys av svenska elevers svårigheter i ICCS 2009. Stockholm: Skolverket (Skolverkets aktuella analyser ).
Eriksson [ Arensmeier ], C. , Granberg, M. & Mörck, J. (2000). Democracy and Local Self-Governance in Mongolia. Örebro: (Novemus arbetsrapport 2000:A1).
Eriksson, C. & Amnå, E. (1999). Hur gick det med medborgarstyret i 1990-talets sjukvård. Stockholm: .