This page in Swedish

Claes Holm

Title: Lecturer School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 301225

Room: L2329

Claes Holm

Research subject

Publications

Articles in journals |  Chapters in books | 

Articles in journals

Nylander, P. Å. , Lindberg, O. & Holm, C. (2020). Prisoners’ Experiences of Prison Drug Treatment – what matters?. International Journal of Prisoner Health, 17 (1), 6-18.
Holm, C. , Lindberg, O. , Jukic, E. & Nylander, P. Å. (2014). Flera nyanser av blått: Kriminalvårdare på behandlingsavdelningar - deras beskrivningar av yrkesroller, drogbehandling och de intagna. Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab, 101 (2), 183-204.
Nylander, P. Å. , Holm, C. , Jukic, E. & Lindberg, O. (2012). Drug treatment in Swedish prisons: moving towards evidence-based interventions?. Nordic studies on alcohol and drugs, 29 (6), 561-574.

Chapters in books

Nylander, P. Å. & Holm, C. (2018). Kontaktmannaskap, säkerhet och behandling i svenska fängelser - vilka professionella relationer är möjliga?. In: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete: I gränslandet mellan profession och person (pp. 202-217). Stockholm: Liber.