This page in English

Claes Holm

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301225

Rum: L2329

Claes Holm

Forskningsämne

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Nylander, P. Å. , Lindberg, O. & Holm, C. (2020). Prisoners’ Experiences of Prison Drug Treatment: what matters?. International Journal of Prisoner Health, 17 (1), 6-18.
Holm, C. , Lindberg, O. , Jukic, E. & Nylander, P. Å. (2014). Flera nyanser av blått: Kriminalvårdare på behandlingsavdelningar - deras beskrivningar av yrkesroller, drogbehandling och de intagna. Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab, 101 (2), 183-204.
Nylander, P. Å. , Holm, C. , Jukic, E. & Lindberg, O. (2012). Drug treatment in Swedish prisons: moving towards evidence-based interventions?. Nordic studies on alcohol and drugs, 29 (6), 561-574.

Kapitel i böcker, del av antologier

Nylander, P. Å. & Holm, C. (2018). Kontaktmannaskap, säkerhet och behandling i svenska fängelser - vilka professionella relationer är möjliga?. I: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete: I gränslandet mellan profession och person (ss. 202-217). Stockholm: Liber.