This page in Swedish

Eleonor Kristoffersson

Title: Professor School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 303079

Room: L2402

Eleonor Kristoffersson

Research Subject

About Eleonor Kristoffersson

Eleonor Kristoffersson is professor in tax law. She has a broad competence in tax law, and teaches for example corporate taxation, international tax law and indirect taxation. Her main research area is value-added tax and tax procedural law.

Under "Publications" you find her most recent research.

Research Projects

Research Teams

Research Teams

Publications

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Articles, reviews/surveys |  Books |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Conference papers | 

Articles in journals

Kristoffersson, E. (2018). Digitaliseringen och en förändrad juristroll. Svensk Juristtidning, 519-520.
Kristoffersson, E. (2018). EU VAT: Adjustment of Input VAT Case C-532/16 SEB bankas. Intertax, 46 (8-9), 728-731.
Persson, A. H. & Kristoffersson, E. (2018). Intermediary Platforms and their users - in the light of the Swedish Consumer and Tax Regulation. Insolvensrättslig tidskrift, 4, 10-34.
Kristoffersson, E. & Persson, A. H. (2018). Intermediary Platforms and Their Users – in the Light of the Swedish Consumer and Tax Regulations. Insolvensrättslig tidskrift (4), 10-34.
Kristoffersson, E. (2018). Skatterättsligt företrädaransvar i förändring. Insolvensrättslig tidskrift (2), 32-35.
Kristoffersson, E. (2018). Statskontorets utredning avseende skatterättsligt företrädaransvar. Insolvensrättslig tidskrift (4), 68-79.
Kristoffersson, E. & Larsson, Y. (2017). Företrädaransvar i komparativ belysning. Svensk skattetidning (10).
Kristoffersson, E. & Lindgren Zucchini, G. (2017). Gräsrotsfinansiering och streaming – några mervärdesskatterättsliga aspekter. Svensk skattetidning (4), 242-255.
Kristoffersson, E. (2017). Mervärdesbeskattning av tillhandahållanden av varor B2B enligt EU-kommissionens handlingsplan. Svensk skattetidning (3), 147-154.
Kristoffersson, E. (2017). Mervärdesskatt vid idrotts­tävlingar och andra tävlingar. Svensk skattetidning (10).
Kristoffersson, E. (2016). Att styrka avdragsrätt för ingående mervärdesskatt genom faktura. Svensk skattetidning (3), 178-190.
Kristoffersson, E. (2016). Full deduction of input VAT where goods are sold for a price lower than the cost price. World journal of VAT / GST law, 5 (2), 121-125.
Kristoffersson, E. (2016). TOR/Skattenytts konferens om konstitutionella skattefrågor. Skattenytt (12), 881-885.
Larsson, Y. , Lindgren Zucchini, G. & Kristoffersson, E. (2015). Ingen mervärdesskatt på växlingstransaktioner med bitcoin. Svensk skattetidning (10), 817-826.
Kristoffersson, E. & Hambre, A. (2015). Offentlighet och sekretess på skatteområdet 2015. Svensk skattetidning, 550-569.
Kristoffersson, E. & Urtz, C. (2015). Public oral hearing in tax procedure: Austria and Sweden in comparison. Svensk skattetidning (3), 237-260.
Kristoffersson, E. (2015). Återbetalning av mervärdesskatt till följd av EU-domstolens postmomsdom. Svensk skattetidning (5), 494-509.
Kristoffersson, E. (2014). Bedrägeri, mervärdesskatt och legalitet: En replik. Skattenytt (3), 171-175.
Kristoffersson, E. (2014). Skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Skattenytt (3), 140-146.
Kristoffersson, E. & Hiort af Ornäs Leijon, L. (2014). The OECD International VAT/GST Guidelines on Place of Supply of B2B Services and Intangibles. World journal of VAT / GST law, 3 (1), 32-49.
Kristoffersson, E. (2013). Tax fraud, tax abuse and the right to deduct input VAT in Sweden. World Journal of VAT/GST Law, 2 (3), 262-268.
Kristoffersson, E. (2012). EU-rätten och dubbelbeskattning på mervärdesskatteområdet. Svensk skattetidning (5), 438-450.
Kristoffersson, E. & Persson, A. H. (2012). Felaktiga inbetalningar till skattekonton. Svensk skattetidning (5), 494-505.
Kristoffersson, E. (2012). Mervärdesskatt och omstruktureringar. Skattenytt (3), 120-126.
Kristoffersson, E. (2011). Att använda prejudikat och annan rättspraxis i rättstillämpningen. Svensk skattetidning, 78 (10), 835-849.
Gulliksson, M. & Kristoffersson, E. (2011). Betydelsen av ne bis in idem-principen inom EU-rätten för skattebrott och skattetillägg. Svensk skattetidning, 78 (3), 211-227.
Ekroth, J. & Kristoffersson, E. (2011). Skattesekretess i domstol. Skattenytt (4, bil. Akademisk årsskrift), 80-101.
Kristoffersson, E. (2010). Beskattning av ägarlägenheter. Svensk skattetidning (2), 168-176.
Kristoffersson, E. & Valguarnera, F. (2010). I spåren av den ekonomiska krisen: kommunala avgifter för skidspår. Svensk skattetidning (5), 557-563.
Kristoffersson, E. & Strömberg, D. (2010). Neue Entwicklungen im schwedischen Steuerrecht: nach der Wirtschaftskrise und unter Einfluss des Europarechts. Internationale Wirtschafts-Briefe (IWB) (23), 881-885.
Kristoffersson, E. (2010). Något om komparativ metod i skatterätten. Svensk skattetidning (3), 278-289.
Ekroth, J. & Kristoffersson, E. (2010). Skattesekretess: del 1. Svensk skattetidning, 77 (9), 809-820.
Ekroth, J. & Kristoffersson, E. (2010). Skattesekretess: del 2. Svensk skattetidning, 77 (10), 901-917.
Kristoffersson, E. (2009). Avdragsrätt för verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt. Svensk skattetidning (9), 960-967.
Kristoffersson, E. (2009). Mål C-67/08; Margarete Block. Svensk skattetidning (10), 1088-1092.

Articles, book reviews

Articles, reviews/surveys

Books

Melz, P. & Kristoffersson, E. (2018). Mervärdesskatt: En introduktion (19ed.). Uppsala, Sweden: Iustus förlag.
Kleerup, J. , Kristoffersson, E. & Öberg, J. (2018). Mervärdesskatt i teori och praktik (6ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Alexopoulou, S. , Fart, F. , Jonsson, A. , Karni, L. , Kenalemang, L. M. , Krishna, S. , Lindblad, K. , Loutfi, A. & et al. Kristoffersson, E. (ed.) & Nilsson, K. (ed.) (2018). Successful ageing in an interdisciplinary context: popular science presentations. Örebro: Örebro University.
Kleerup, J. & Kristoffersson, E. (2016). Kulturen och skatten (1ed.). Stockholm: FAR Akademi.
Kleerup, J. , Kristoffersson, E. & Öberg, J. (2016). Mervärdesskatt i teori och praktik (5ed.). Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB.
Kristoffersson, E. & Rendahl, P. (2016). Textbook on EU VAT (1ed.). Uppsala: Iustus förlag.
Kristoffersson, E. & Melz, P. (2015). Mervärdesskatt: en introduktion (18ed.). Uppsala: Iustus förlag.
Kristoffersson, E. , Kleerup, J. , Melz, P. & Öberg, J. (2014). Mervärdesskatt i teori och praktik (4ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Kristoffersson, E. & Hiort af Ornäs Leijon, L. (2014). Övningar i skatterätt: Exempel och lösningar.Beskattningsåret 2014. Beslut om slutlig skatt 2015. (21ed.). Iustus förlag.
Kristoffersson, E. & Melz, P. (2013). Mervärdesskatt: en introduktion (17ed.). Uppsala: Iustus förlag.
Kleerup, J. , Kristoffersson, E. , Melz, P. & Öberg, J. (2012). Mervärdesskatt i teori och praktik (3ed.). Norstedts Juridik AB.
Hiort af Ornäs, L. & Kristoffersson, E. (2012). Moms i praktisk tillämpning: EU-domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens domar (1ed.). Malmö: Liber.
Hiort af Ornäs, L. & Kristoffersson, E. (2012). Övningar i skatterätt: hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : 2013 års taxering (19ed.). Uppsala: Iustus förlag.
Kleerup, J. , Kristoffersson, E. , Melz, P. & Öberg, J. (2010). Mervärdesskatt i teori och praktik (2ed.). Norstedts Juridik AB.

Chapters in books

Kristoffersson, E. (2019). Swedish Experience of Publicity: Thematic report. In: Funda Basaran Yavaslar, Johanna Hey, Tax transparency: EATLP Annual Congress Zürich (pp. 265-272). Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).
Kristoffersson, E. (2019). Taxing the Sharing Economy: A Swedish and EU Perspective. In: Kraft, Wolfgang; Striegel, Andreas, WCLF Tax und Ip: Gesprächsband 2017 : Immaterielle Werte als zentrale Komponente internationaler Steuerstrategien (pp. 221-233). . Springer Gabler.
Blad, K. , Kristoffersson, E. & Olsson, S. (2018). Sweden. In: Edoardo Traversa, Corporate Tax Residence and Mobility (pp. 573-590). Amsterdam, Netherlands: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).
Kristoffersson, E. (2017). Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet: Några principfrågor med anledning av Skatteverkets ställningstagande ”Avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund”. In: Pernilla Rendahl, Mats Tjernberg, Henrik Wenander, Festskrift till Christina Moëll (pp. 181-194). Lund: Juristförlaget, Lund.
Kristoffersson, E. (2017). Indirekte Steuern. In: Günter Herzig, Europarecht: Jahrbuch 2017 (pp. 273-287). Wien: NWV Verlag GmbH.
Kristoffersson, E. & Strömberg, D. (2017). Schweden. In: Annemarie Mennel, Jutta Förster, Steuern in Europa, Amerika und Asien. . NWB Verlag.
Kristoffersson, E. (2017). The Right to Deduct VAT for Mixed Activities: A Swedish-Austrian Comparison. In: Karina Kim Egholm Elgaard, Dennis Ramsdahl Jensen, Henrik Stensgaard, Momsloven 50 år: Festskrift i anledning af 50 års jubilæet for Danmarks første momslov (pp. 307-320). København: Ex Tuto Publishing.
Kristoffersson, E. (2017). Unjust enrichment in Swedish and EU Law. In: Annina H Persson, Eleonor Kristoffersson, Swedish perspectives on private law europeanisation. London: Bloomsbury Academic.
Kristoffersson, E. (2016). Indirekte Steuern. In: Günter Herzig, Europarecht: Jahrbuch 2016 (pp. 245-261). Wien: NWV Verlag GmbH.
Kristoffersson, E. (2016). Indirekte Steuern. In: Günter Herzig, Europarecht: Jahrbuch 2015 (pp. 325-345). Wien: NWV Verlag GmbH.
Kristoffersson, E. (2016). Komparativa studier avseende EU-harmoniserad mervärdesskatterätt. In: Eleonor Kristoffersson, Stefan Olsson, Pernilla Rendahl, Festskrift till Björn Westberg (pp. 97-108). . Iustus förlag.
Kristoffersson, E. (2015). Den svenska mervärdesbeskattningens utveckling. In: Stig von Bahr, Gunnar Björne, Katarina Fast Lappalainen, Sven-Olof Lodin, Sveriges skatter 1945 till 2015: jubileumsskrift till Skatterättsliga klubben 70 år (pp. 79-89). Stockholm: Jure.
Kristoffersson, E. & Leidhammar, B. (2015). The practical protection of taxpayer’s fundamental rights: Sweden. In: Cahiers de droit fiscal international: Subject 2: The practical protection of taxpayer’s fundamental rights (pp. 741-760). Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).
Kristoffersson, E. (2014). Indirekte Steuern. In: Günter Herzig, Europarecht: Jahrbuch 2014 (pp. 345-361). Wien: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag.
Kristoffersson, E. & Strömberg, D. (2014). Länderteil Schweden. In: Steuern in Europa, Amerika und Asien (pp. 1-62). . Verlag neue Wirtschaftsbriefe.
Kristoffersson, E. (2014). The Future of the Swedish Tax Sanction System after Ne Bis in Idem. In: Nergelius, Joakim; Kristoffersson, Eleonor, Human Rights in Contemporary European Law (pp. 211-223). . Hart Publishing Ltd.
Kristoffersson, E. (2014). The Swedish Sales Law. In: Daniele Mattiangeli, Emptio-Venditio: Europäische Studien zur Geschichte des Kaufvertrags (pp. 303-310). Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group.
Kristoffersson, E. (2014). Unlawful and abusive transactions and the right to deduct input VAT. In: Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuh, Claus Starunger, Donato Raponi, ECJ - recent developments in value added tax: the evolution of European VAT jurisprudence and its role in the EU common VAT system (pp. 325-337). Wien: Linde Verlag Wien Ges.m.b.H.
Kristoffersson, E. (2013). Efter ne bis in idem. In: Andreas Anderberg, Festskrift till Josef Zila (pp. 97-106). Uppsala: Iustus förlag.
Kristoffersson, E. & Pistone, P. (2013). General Report. In: Eleonor Kristoffersson, Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuh, Claus Staringer, Alfred Storck, Tax secrecy and tax transparency: the relevance of confidentiality in tax law (pp. 1-34). Wien: Peter Lang Publishing Group.
Kristoffersson, E. (2013). Indirekte steuern. In: Thomas Eilmansberger, Günter Herzig, Jahrbuch Europarecht 2013 (pp. 383-396). Wien, Österrike: NWV - Neuer Wissenschaftlicher Verlag.
Kristoffersson, E. , Persson, A. H. , Nergelius, J. , Hambre, A. , Larsson, Y. & Valguarnera, F. (2013). Sweden. In: Eleonor Kristoffersson, Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuh, Claus Staringer, Alfred Storck, Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law (pp. 1079-1110). Wien: Peter Lang Publishing Group.
Westberg, B. & Kristoffersson, E. (2012). Deductions in EU VAT law. In: Thomas Ecker, Michael Lang, Ine Lejeune, The future of indirect taxation: recent trends in VAT and GST systems around the world (pp. 639-650). . Wolters Kluwer.
Kristoffersson, E. & Strömberg, D. (2012). Schweden. In: Annemarie Mennel, Jutta Förster, Steuern in Europa, Amerika und Asien (pp. 65-. . NWB Verlag.
Kristoffersson, E. (2012). The scale of the Swedish tax system concerning children. In: Farhad Malekian, Kerstin Nordlöf, The sovereignty of children in law (pp. 300-311). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Kristoffersson, E. (2011). ROT- och RUT-avdrag - skatteincitament i lågkonjunktur: en analys utifrån EU:s statsstödsregler. In: Catharina Calleman, Rätten i den ekonomiska krisen (pp. 145-162). Uppsala: Iustus förlag.

Collections (editor)

Nergelius, J. (ed.) & Kristoffersson, E. (ed.) (2017). Human Rights in Contemporary European Law (2 (pocket)ed.). London: Hart Publishing Ltd (Swedish studies in Euroean Law 6).
Persson, A. H. (ed.) & Kristoffersson, E. (ed.) (2017). Swedish perspectives on private law Europeanisation. Oxford: Hart Publishing Ltd (Swedish studies in European law 9).
Kristoffersson, E. (ed.) , Olsson, S. (ed.) & Rendahl, P. (ed.) (2016). Festskrift till Björn Westberg. Iustus förlag.
Nergelius, J. (ed.) & Kristoffersson, E. (ed.) (2015). Human rights in contemporary European law. Oxford: Hart Publishing Ltd (Swedish Studies in European Law 6).
Kristoffersson, E. (ed.) , Lang, M. (ed.) , Pistone, P. (ed.) , Schuch, J. (ed.) , Staringer, C. (ed.) & Storch, A. (ed.) (2013). Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law Part 1 and 2. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing Group.
Lang, M. (ed.) , Melz, P. (ed.) & Kristoffersson, E. (ed.) (2009). Value added tax and direct taxation: similarities and differences. Amsterdam: IBFD.

Conference papers

Kristoffersson, E. (2019). How to Tax The Sharing Economy. In: World research library, http://worldresearchlibrary.org/proceeding.php?pid=2927, Proceedings of the GSRD INTERNATIONAL CONFERENCE. Paper presented at THE IRES - 644TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-EDUCATION, E-BUSINESS, E-MANAGEMENT AND E-LEARNING, (IC4E), Seoul, South Korea, 20th - 21st Jul 2019 (pp. 30-35).
Kristoffersson, E. (2018). Observatory for the protection of taxpayers' rights: National report of Sweden. In: Pasquale Pistone, Philip Baker, Obesrvatory on the protection of taxpayers' rights. Paper presented at 3rd International Conference on Taxpayer Rights: Good Governance and Legal RemediesAmsterdam, The Netherlands, 3-4 May, 2018. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).
Kristoffersson, E. & Leidhammar, B. (2014). New exchange of information versus tax solutions of equivalent effect from a Swedish point of view. Paper presented at EATLP, European Association of Tax Law Professors, Annual Meeting Istanbul 2014, 29-31 May 2014, Istanbul, Turkey (pp. 1-12).
Kristoffersson, E. (2012). Head office: branch transactions from a EU, Swedish and Nordic perspective. Paper presented at Improving VAT and GST – Designing a simple and fraud-proof tax system, Vienna, Austria, February 29 – March 2, 2012.
Kristoffersson, E. (2012). Tax crime and sanctions. Paper presented at Tax Governance - The future role of tax administrations in a networking society, Vienna, Austria, September 20-21, 2012.
Kristoffersson, E. (2010). Death as a taxable event: Branch report, Sweden. In: Guglielmo Maisto, Death as a taxable event and its international ramifications general report. Paper presented at Congress of the International Fiscal Association ; 64,2 (pp. 727-746). Hague, Netherlands: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.