This page in English

Eleonor Kristoffersson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303079

Rum: L2402

Eleonor Kristoffersson
Forskningsämne

Om Eleonor Kristoffersson

Eleonor Kristoffersson är professor i skatterätt. Hon har en bred skatterättslig kompetens, och undervisar inom samtliga delar av skatterätten. Tyngdpunkterna i hennes forskning ligger på mervärdesskatt, skatteprocess och skatteförfarande.

Under "publikationer" ser du hennes senaste forskningsproduktion.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Kristoffersson, E. (2021). Value Added Tax as a Legal Transplant. Intertax, 49 (2), 186-197.
Kristoffersson, E. (2020). Konferensrapport: Svenskkoreansk konferens i Örebro. Svensk skattetidning, 83-87.
Kristoffersson, E. (2020). Plastpåseskatten. Svensk skattetidning (6-7), 394-402.
Karlsson, O. , Kellgren, J. & Kristoffersson, E. (2019). Funktionsförsäljning och beskattning. Skattenytt, Akademisk årsskrift, 45-147.
Kristoffersson, E. (2019). Konferensrapport: 4th International Conference on Taxpayer Rights. Skattenytt (9).
Kristoffersson, E. (2019). Tax issues in the sharing economy. Skattenytt (10).
Kristoffersson, E. (2018). Digitaliseringen och en förändrad juristroll. Svensk Juristtidning, 519-520.
Kristoffersson, E. (2018). EU VAT: Adjustment of Input VAT Case C-532/16 SEB bankas. Intertax, 46 (8-9), 728-731.
Persson, A. H. & Kristoffersson, E. (2018). Intermediary Platforms and their users - in the light of the Swedish Consumer and Tax Regulation. Insolvensrättslig tidskrift, 4, 10-34.
Kristoffersson, E. & Persson, A. H. (2018). Intermediary Platforms and Their Users – in the Light of the Swedish Consumer and Tax Regulations. Insolvensrättslig tidskrift (4), 10-34.
Kristoffersson, E. (2018). Skatteflykt – vad görs på momsområdet?. Skattenytt, Akademisk årsskrift.
Kristoffersson, E. (2018). Skatterättsligt företrädaransvar i förändring. Insolvensrättslig tidskrift (2), 32-35.
Kristoffersson, E. (2018). Statskontorets utredning avseende skatterättsligt företrädaransvar. Insolvensrättslig tidskrift (4), 68-79.
Kristoffersson, E. & Larsson, Y. (2017). Företrädaransvar i komparativ belysning. Svensk skattetidning (10).
Kristoffersson, E. & Lindgren Zucchini, G. (2017). Gräsrotsfinansiering och streaming – några mervärdesskatterättsliga aspekter. Svensk skattetidning (4), 242-255.
Kristoffersson, E. (2017). Mervärdesbeskattning av tillhandahållanden av varor B2B enligt EU-kommissionens handlingsplan. Svensk skattetidning (3), 147-154.
Kristoffersson, E. (2017). Mervärdesskatt vid idrotts­tävlingar och andra tävlingar. Svensk skattetidning (10).
Kristoffersson, E. (2016). Att styrka avdragsrätt för ingående mervärdesskatt genom faktura. Svensk skattetidning (3), 178-190.
Kristoffersson, E. (2016). Full deduction of input VAT where goods are sold for a price lower than the cost price. World journal of VAT / GST law, 5 (2), 121-125.
Kristoffersson, E. (2016). TOR/Skattenytts konferens om konstitutionella skattefrågor. Skattenytt (12), 881-885.
Larsson, Y. , Lindgren Zucchini, G. & Kristoffersson, E. (2015). Ingen mervärdesskatt på växlingstransaktioner med bitcoin. Svensk skattetidning (10), 817-826.
Kristoffersson, E. & Hambre, A. (2015). Offentlighet och sekretess på skatteområdet 2015. Svensk skattetidning, 550-569.
Kristoffersson, E. & Urtz, C. (2015). Public oral hearing in tax procedure: Austria and Sweden in comparison. Svensk skattetidning (3), 237-260.
Kristoffersson, E. (2015). Återbetalning av mervärdesskatt till följd av EU-domstolens postmomsdom. Svensk skattetidning (5), 494-509.
Kristoffersson, E. (2014). Bedrägeri, mervärdesskatt och legalitet: En replik. Skattenytt (3), 171-175.
Kristoffersson, E. (2014). Skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Skattenytt (3), 140-146.
Kristoffersson, E. & Hiort af Ornäs Leijon, L. (2014). The OECD International VAT/GST Guidelines on Place of Supply of B2B Services and Intangibles. World journal of VAT / GST law, 3 (1), 32-49.
Kristoffersson, E. (2013). Tax fraud, tax abuse and the right to deduct input VAT in Sweden. World Journal of VAT/GST Law, 2 (3), 262-268.
Kristoffersson, E. (2012). EU-rätten och dubbelbeskattning på mervärdesskatteområdet. Svensk skattetidning (5), 438-450.
Kristoffersson, E. & Persson, A. H. (2012). Felaktiga inbetalningar till skattekonton. Svensk skattetidning (5), 494-505.
Kristoffersson, E. (2012). Mervärdesskatt och omstruktureringar. Skattenytt (3), 120-126.
Kristoffersson, E. (2011). Att använda prejudikat och annan rättspraxis i rättstillämpningen. Svensk skattetidning, 78 (10), 835-849.
Gulliksson, M. & Kristoffersson, E. (2011). Betydelsen av ne bis in idem-principen inom EU-rätten för skattebrott och skattetillägg. Svensk skattetidning, 78 (3), 211-227.
Ekroth, J. & Kristoffersson, E. (2011). Skattesekretess i domstol. Skattenytt (4, bil. Akademisk årsskrift), 80-101.
Kristoffersson, E. (2010). Beskattning av ägarlägenheter. Svensk skattetidning (2), 168-176.
Kristoffersson, E. & Valguarnera, F. (2010). I spåren av den ekonomiska krisen: kommunala avgifter för skidspår. Svensk skattetidning (5), 557-563.
Kristoffersson, E. & Strömberg, D. (2010). Neue Entwicklungen im schwedischen Steuerrecht: nach der Wirtschaftskrise und unter Einfluss des Europarechts. Internationale Wirtschafts-Briefe (IWB) (23), 881-885.
Kristoffersson, E. (2010). Något om komparativ metod i skatterätten. Svensk skattetidning (3), 278-289.
Ekroth, J. & Kristoffersson, E. (2010). Skattesekretess: del 1. Svensk skattetidning, 77 (9), 809-820.
Ekroth, J. & Kristoffersson, E. (2010). Skattesekretess: del 2. Svensk skattetidning, 77 (10), 901-917.
Kristoffersson, E. (2009). Avdragsrätt för verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt. Svensk skattetidning (9), 960-967.
Kristoffersson, E. (2009). Mål C-67/08; Margarete Block. Svensk skattetidning (10), 1088-1092.

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Böcker

Hiort af Ornäs Leijon, L. & Kristoffersson, E. (2021). Skattelagboken 2021: Med referenser till samtliga skatteförfattningar (1ed.). Iustus förlag.
Hiort af Ornäs Leijon, L. & Kristoffersson, E. (2021). Skattesystemet: Övningsbok (1ed.). Iustus förlag.
Kleerup, J. , Kristoffersson, E. & Öberg, J. (2020). Mervärdesskatt i teori och praktik (7ed.). Norstedts Juridik AB.
Hiort af Ornäs Leijon, L. & Kristoffersson, E. (2020). Övningar i skatterätt: hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2020 (27ed.). Uppsala: Iustus förlag.
Kristoffersson, E. & Rendahl, P. (2019). Textbook on EU VAT (2ed.). Uppsala: Iustus förlag.
Melz, P. & Kristoffersson, E. (2018). Mervärdesskatt: En introduktion (19ed.). Uppsala, Sweden: Iustus förlag.
Kleerup, J. , Kristoffersson, E. & Öberg, J. (2018). Mervärdesskatt i teori och praktik (6ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Alexopoulou, S. , Fart, F. , Jonsson, A. , Karni, L. , Kenalemang, L. M. , Krishna, S. , Lindblad, K. , Loutfi, A. & et al. Kristoffersson, E. (ed.) & Nilsson, K. (ed.) (2018). Successful ageing in an interdisciplinary context: popular science presentations. Örebro: Örebro University.
Kleerup, J. & Kristoffersson, E. (2016). Kulturen och skatten (1ed.). Stockholm: FAR Akademi.
Kleerup, J. , Kristoffersson, E. & Öberg, J. (2016). Mervärdesskatt i teori och praktik (5ed.). Stockholm: Wolters Kluwer.
Kristoffersson, E. & Rendahl, P. (2016). Textbook on EU VAT (1ed.). Uppsala: Iustus förlag.
Kristoffersson, E. & Melz, P. (2015). Mervärdesskatt: en introduktion (18ed.). Uppsala: Iustus förlag.
Kristoffersson, E. , Kleerup, J. , Melz, P. & Öberg, J. (2014). Mervärdesskatt i teori och praktik (4ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Kristoffersson, E. & Hiort af Ornäs Leijon, L. (2014). Övningar i skatterätt: Exempel och lösningar. Beskattningsåret 2014. Beslut om slutlig skatt 2015. (21ed.). Iustus förlag.
Kristoffersson, E. & Melz, P. (2013). Mervärdesskatt: en introduktion (17ed.). Uppsala: Iustus förlag.
Kleerup, J. , Kristoffersson, E. , Melz, P. & Öberg, J. (2012). Mervärdesskatt i teori och praktik (3ed.). Norstedts Juridik AB.
Hiort af Ornäs, L. & Kristoffersson, E. (2012). Moms i praktisk tillämpning: EU-domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens domar (1ed.). Malmö: Liber.
Hiort af Ornäs, L. & Kristoffersson, E. (2012). Övningar i skatterätt: hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : 2013 års taxering (19ed.). Uppsala: Iustus förlag.
Kleerup, J. , Kristoffersson, E. , Melz, P. & Öberg, J. (2010). Mervärdesskatt i teori och praktik (2ed.). Norstedts Juridik AB.

Kapitel i böcker, del av antologier

Kristoffersson, E. (2020). Beskattning av pensioner vid flytt till Portugal. I: Annina H Persson, Rättsvetenskap - nu och i framtiden: En antologi från ämnet Rättsvetenskap. Örebro: Örebro University.
Kristoffersson, E. (2020). Pensionen och skatten. I: Hans Eklund, Lotta Lerwall, Anna-Sara Lind, Vänbok till Sverker Scheutz: Om rätt och att undervisa rätt (ss. 369-377). Uppsala: Iustus förlag.
Kristoffersson, E. (2020). Taxpayer Rights - Comparative Insights. I: Magnus Kristoffersson, The Swedish Korean Tax Conference 27th to 29th December 2019 (ss. 27-33). Örebro: Örebro University.
Kristoffersson, E. & Mikelsen, A. (2020). VAT Grouping - A Norwegian and Swedish Perspective. I: Karina Kim Egholm Elgaard, Dennis Ramsdahl Jensen, Anders Mikelsen, Marta Papis-Almansa, VAT grouping & cost-sharing: a critical and constructive perspective (ss. 151-175). København: Ex Tuto Publishing.
Kristoffersson, E. (2019). Missbruk i EU-skatterätten - ett eller flera begrepp. I: Jan Bjuvberg och Jérôme Monsenego, Vänbok till Bertil Wiman (ss. 175-186). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Kristoffersson, E. (2019). Protection for Whistleblowers in Relation to Taxes. I: Cristina Trenta, Juridicum Anthology 2019 (ss. 95-102). Örebro: Örebro University.
Kristoffersson, E. (2019). Protection of Whistleblowers in Relation to Taxes. I: Cristina Trenta, Juridicum Anthology 2019. Örebro: Örebro University.
Kristoffersson, E. (2019). Swedish Experience of Publicity: Thematic report. I: Funda Basaran Yavaslar, Johanna Hey, Tax transparency: EATLP Annual Congress Zürich (ss. 265-272). Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).
Kristoffersson, E. (2019). Taxing the Sharing Economy: A Swedish and EU Perspective. I: Kraft, Wolfgang; Striegel, Andreas, WCLF Tax und Ip: Gesprächsband 2017 : Immaterielle Werte als zentrale Komponente internationaler Steuerstrategien (ss. 221-233). . Springer Gabler.
Blad, K. , Kristoffersson, E. & Olsson, S. (2018). Sweden. I: Edoardo Traversa, Corporate Tax Residence and Mobility (ss. 573-590). Amsterdam, Netherlands: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).
Kristoffersson, E. (2017). Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet: Några principfrågor med anledning av Skatteverkets ställningstagande ”Avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund”. I: Pernilla Rendahl, Mats Tjernberg, Henrik Wenander, Festskrift till Christina Moëll (ss. 181-194). Lund: Juristförlaget, Lund.
Kristoffersson, E. (2017). Indirekte Steuern. I: Günter Herzig, Europarecht: Jahrbuch 2017 (ss. 273-287). Wien: NWV Verlag GmbH.
Kristoffersson, E. & Strömberg, D. (2017). Schweden. I: Annemarie Mennel, Jutta Förster, Steuern in Europa, Amerika und Asien. . NWB Internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht.
Kristoffersson, E. (2017). The Right to Deduct VAT for Mixed Activities: A Swedish-Austrian Comparison. I: Karina Kim Egholm Elgaard, Dennis Ramsdahl Jensen, Henrik Stensgaard, Momsloven 50 år: Festskrift i anledning af 50 års jubilæet for Danmarks første momslov (ss. 307-320). København: Ex Tuto Publishing.
Kristoffersson, E. (2017). Unjust enrichment in Swedish and EU Law. I: Annina H Persson, Eleonor Kristoffersson, Swedish perspectives on private law europeanisation. London: Bloomsbury Academic.
Kristoffersson, E. (2016). Indirekte Steuern. I: Günter Herzig, Europarecht: Jahrbuch 2016 (ss. 245-261). Wien: NWV Verlag GmbH.
Kristoffersson, E. (2016). Indirekte Steuern. I: Günter Herzig, Europarecht: Jahrbuch 2015 (ss. 325-345). Wien: NWV Verlag GmbH.
Kristoffersson, E. (2016). Komparativa studier avseende EU-harmoniserad mervärdesskatterätt. I: Eleonor Kristoffersson, Stefan Olsson, Pernilla Rendahl, Festskrift till Björn Westberg (ss. 97-108). . Iustus förlag.
Kristoffersson, E. (2015). Den svenska mervärdesbeskattningens utveckling. I: Stig von Bahr, Gunnar Björne, Katarina Fast Lappalainen, Sven-Olof Lodin, Sveriges skatter 1945 till 2015: jubileumsskrift till Skatterättsliga klubben 70 år (ss. 79-89). Stockholm: Jure.
Kristoffersson, E. & Leidhammar, B. (2015). The practical protection of taxpayer’s fundamental rights: Sweden. I: Cahiers de droit fiscal international: Subject 2: The practical protection of taxpayer’s fundamental rights (ss. 741-760). Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).
Kristoffersson, E. (2014). Indirekte Steuern. I: Günter Herzig, Europarecht: Jahrbuch 2014 (ss. 345-361). Wien: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag.
Kristoffersson, E. & Strömberg, D. (2014). Länderteil Schweden. I: Steuern in Europa, Amerika und Asien (ss. 1-62). . NWB Verlag.
Kristoffersson, E. (2014). The Future of the Swedish Tax Sanction System after Ne Bis in Idem. I: Nergelius, Joakim; Kristoffersson, Eleonor, Human Rights in Contemporary European Law (ss. 211-223). . Hart Publishing Ltd.
Kristoffersson, E. (2014). The Swedish Sales Law. I: Daniele Mattiangeli, Emptio-Venditio: Europäische Studien zur Geschichte des Kaufvertrags (ss. 303-310). Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group.
Kristoffersson, E. (2014). Unlawful and abusive transactions and the right to deduct input VAT. I: Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuh, Claus Starunger, Donato Raponi, ECJ - recent developments in value added tax: the evolution of European VAT jurisprudence and its role in the EU common VAT system (ss. 325-337). Wien: Linde Verlag Wien Ges.m.b.H.
Kristoffersson, E. (2013). Efter ne bis in idem. I: Andreas Anderberg, Festskrift till Josef Zila (ss. 97-106). Uppsala: Iustus förlag.
Kristoffersson, E. & Pistone, P. (2013). General Report. I: Eleonor Kristoffersson, Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuh, Claus Staringer, Alfred Storck, Tax secrecy and tax transparency: the relevance of confidentiality in tax law (ss. 1-34). Wien: Peter Lang Publishing Group.
Kristoffersson, E. (2013). Indirekte Steuern. I: Thomas Eilmansberger, Günter Herzig, Jahrbuch Europarecht 2013 (ss. 383-396). Wien, Österrike: NWV - Neuer Wissenschaftlicher Verlag.
Kristoffersson, E. , Persson, A. H. , Nergelius, J. , Hambre, A. , Larsson, Y. & Valguarnera, F. (2013). Sweden. I: Eleonor Kristoffersson, Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuh, Claus Staringer, Alfred Storck, Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law (ss. 1079-1110). Wien: Peter Lang Publishing Group.
Westberg, B. & Kristoffersson, E. (2012). Deductions in EU VAT law. I: Thomas Ecker, Michael Lang, Ine Lejeune, The future of indirect taxation: recent trends in VAT and GST systems around the world (ss. 639-650). . Wolters Kluwer.
Kristoffersson, E. & Strömberg, D. (2012). Schweden. I: Annemarie Mennel, Jutta Förster, Steuern in Europa, Amerika und Asien (ss. 65-. . NWB Verlag.
Kristoffersson, E. (2012). The scale of the Swedish tax system concerning children. I: Farhad Malekian, Kerstin Nordlöf, The sovereignty of children in law (ss. 300-311). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Kristoffersson, E. (2011). ROT- och RUT-avdrag - skatteincitament i lågkonjunktur: en analys utifrån EU:s statsstödsregler. I: Catharina Calleman, Rätten i den ekonomiska krisen (ss. 145-162). Uppsala: Iustus förlag.

Konferensbidrag

Kristoffersson, E. (2019). How to Tax The Sharing Economy. I: Proceedings of the GSRD INTERNATIONAL CONFERENCE. Konferensbidrag vid THE IRES - 644TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-EDUCATION, E-BUSINESS, E-MANAGEMENT AND E-LEARNING, (IC4E), Seoul, South Korea, 20th - 21st Jul, 2019 (ss. 30-35). World research library.
Kristoffersson, E. & Ondrasek Olofsson, L. (2019). Observatory for the protection of taxpayers’ rights: National report Sweden 2019. Konferensbidrag vid 4th International Conference on Taxpayer Rights, Minneapolis, Minnesota, USA, May 23-24, 2019.
Westberg, B. , Kristoffersson, E. & Trenta, C. (2019). Public finance and tax measures for the cultural heritage, Questionnaire, Sweden. Konferensbidrag vid Public finance and tax measures for the cultural heritage, Pescara University, Chieti, Italy, June 14, 2019.
Kristoffersson, E. & Larsson, Y. (2019). The Role of Whistleblowers at the Swedish Tax Agency: The role of Whistleblowers at the Swedish Tax Agency. I: The Role of Whistleblowers at the Swedish Tax Agency. Konferensbidrag vid 4th International Conference on Taxpayer Rights at Minnesota Law School, Minneapolis, USA, May 23-24, 2019.
Kristoffersson, E. (2018). Observatory for the protection of taxpayers' rights: National report of Sweden. I: Pasquale Pistone, Philip Baker, Obesrvatory on the protection of taxpayers' rights. Konferensbidrag vid 3rd International Conference on Taxpayer Rights: Good Governance and Legal Remedies, Amsterdam, The Netherlands, 3-4 May, 2018. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).
Kristoffersson, E. & Leidhammar, B. (2014). New exchange of information versus tax solutions of equivalent effect from a Swedish point of view. Konferensbidrag vid EATLP, European Association of Tax Law Professors, Annual Meeting Istanbul 2014, 29-31 May 2014, Istanbul, Turkey (ss. 1-12).
Kristoffersson, E. (2012). Head office: branch transactions from a EU, Swedish and Nordic perspective. Konferensbidrag vid Improving VAT and GST – Designing a simple and fraud-proof tax system, Vienna, Austria, February 29 – March 2, 2012.
Kristoffersson, E. (2012). Tax crime and sanctions. Konferensbidrag vid Tax Governance - The future role of tax administrations in a networking society, Vienna, Austria, September 20-21, 2012.
Kristoffersson, E. (2010). Death as a taxable event: Branch report, Sweden. I: Guglielmo Maisto, Death as a taxable event and its international ramifications general report. Konferensbidrag vid Congress of the International Fiscal Association ; 64,2 (ss. 727-746). Hague, Netherlands: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.

Rapporter

Andrén, D. , Kristoffersson, E. & Kellgren, J. (2020). Designing and Negotiating Agreements in a Digitalized Era – a qualitative analysis. Örebro: Örebro University School of Business (Working Papers, School of Business 2020:17).
Kristoffersson, E. (2019). Deduction of Input VAT: Comparative Studies in Tax Law. Örebro: Örebro University (Örebro Studies in Law 11).

Samlingsverk (redaktör)

Kristoffersson, E. (ed.) & Strandberg, T. (ed.) (2019). Ageing in a changing society: Interdisciplinary popular science contributions from the Newbreed research school (1ed.). Örebro: Örebro University.
Nergelius, J. (ed.) & Kristoffersson, E. (ed.) (2017). Human Rights in Contemporary European Law (2 (pocket)ed.). London: Hart Publishing Ltd (Swedish studies in Euroean Law 6).
Persson, A. H. (ed.) & Kristoffersson, E. (ed.) (2017). Swedish perspectives on private law Europeanisation. Oxford: Hart Publishing Ltd (Swedish studies in European law 9).
Kristoffersson, E. (ed.) , Olsson, S. (ed.) & Rendahl, P. (ed.) (2016). Festskrift till Björn Westberg. Iustus förlag.
Nergelius, J. (ed.) & Kristoffersson, E. (ed.) (2015). Human rights in contemporary European law. Oxford: Hart Publishing Ltd (Swedish Studies in European Law 6).
Kristoffersson, E. (ed.) , Lang, M. (ed.) , Pistone, P. (ed.) , Schuch, J. (ed.) , Staringer, C. (ed.) & Storch, A. (ed.) (2013). Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law Part 1 and 2. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing Group.
Lang, M. (ed.) , Melz, P. (ed.) & Kristoffersson, E. (ed.) (2009). Value added tax and direct taxation: similarities and differences. Amsterdam: IBFD.

Övrigt

Kristoffersson, E. & Ondrasek Olofsson, L. (2020). Observatry of the Protection of Taxpayers' Rights: National Report of Sweden. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).