This page in Swedish

Erika Lunell

Title: Senior Lecturer School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 303034

Room: L2417

Research subject

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books |  Doctoral theses, monographs | 

Articles in journals

Lunell, E. (2017). Att varumärkesskydda en varas inneboende egenskaper: Nya möjligheter och begränsningar. NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, 86 (5), 443-467.
Lunell, E. (2011). Om hologram som varumärke: kommentar till RÅ 2010 ref. 41. NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, 80 (5), 503-508.
Lunell, E. (2007). Varumärken luktar inte: eller...?. Tvärsnitt: Tidskrift för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (4), 38-41.
Lunell, E. (2003). Dofter och ljud som föremål för varumärkesrätt: några kommentarer kring "Sieckmann-fallet". NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, 72 (2), 124-135.

Books

Lundberg, K. , Schüldt, J. , Rother Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Lunell, E. , Persson, A. H. , Radetzki, M. & et al. (2017). Juridik: ord och begrepp (1ed.). Stockholm: Sanoma utbildning.

Chapters in books

Lunell, E. (2014). Ondtrosbegreppet i varumärkesrätten. In: Annina H. Persson, Lotti Ryberg-Welander, Festskrift till Catharina Calleman: i rättens utkanter (pp. 213-232). Uppsala: Iustus förlag.
Lunell, E. (2011). Protection of Non-Registered Trademarks in Sweden and the EU. In: Hans Henrik Lidgard, National developments in the intersection of IPR and competition law: from Maglite to Pirate Bay (pp. 107-144). Oxford: Hart Publishing Ltd.
Lunell, E. (2009). Innehållskontroll enligt radio- och TV-lagen. In: Lena Olsen, Medierätt i informationssamhället (pp. 135-164). Uppsala: Iustus förlag.
Lunell, E. (2006). Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten: Landbericht Schweden. In: Eva-Marina Bastian, Roland Knaak, Gerhard Schricker, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten (pp. 532-562). München: C.H. Beck.

Doctoral theses, monographs

Lunell, E. (2007). Okonventionella varumärken - form, färg, doft, ljud. (Doctoral dissertation). Stockholm: Norstedts Juridik AB.