This page in English

Erika Lunell

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303034

Rum: L2417

Forskningsämne

Om Erika Lunell

Bakgrund

  • Jur. kand., Uppsala universitet, 1995.
  • Göteborgs tingsrätt, 1995-1996.
  • Stockholms tingsrätt, 1996-1997.
  • Jur. dr, Stockholms universitet, 2007.
  • Patentbesvärsrätten, 2008-2010.
  • Universitetslektor, Karlstads universitet, 2010-2013.
  • Universitetslektor, Örebro universitet, 2013 – .
  • Docent i rättsvetenskap 2015.

Juridiska ämnesområden

Min forskning är huvudsakligen inriktad mot immaterialrätt och jag undervisar främst i immaterialrätt och marknadsrätt.

Pågående forskningsprojekt

a) Okonventionella varumärken.

b) Överlappande immaterialrättigheter för design.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Lunell, E. (2017). Att varumärkesskydda en varas inneboende egenskaper: Nya möjligheter och begränsningar. NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, 86 (5), 443-467.
Lunell, E. (2011). Om hologram som varumärke: kommentar till RÅ 2010 ref. 41. NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, 80 (5), 503-508.
Lunell, E. (2007). Varumärken luktar inte: eller...?. Tvärsnitt: Tidskrift för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (4), 38-41.
Lunell, E. (2003). Dofter och ljud som föremål för varumärkesrätt: några kommentarer kring "Sieckmann-fallet". NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, 72 (2), 124-135.

Böcker

Lundberg, K. , Schüldt, J. , Rother Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Lunell, E. , Persson, A. H. , Radetzki, M. & et al. (2017). Juridik: ord och begrepp (1ed.). Stockholm: Sanoma utbildning.

Doktorsavhandlingar

Lunell, E. (2007). Okonventionella varumärken - form, färg, doft, ljud. (Doctoral dissertation). Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lunell, E. (2014). Ondtrosbegreppet i varumärkesrätten. I: Annina H. Persson, Lotti Ryberg-Welander, Festskrift till Catharina Calleman: i rättens utkanter (ss. 213-232). Uppsala: Iustus förlag.
Lunell, E. (2011). Protection of Non-Registered Trademarks in Sweden and the EU. I: Hans Henrik Lidgard, National developments in the intersection of IPR and competition law: from Maglite to Pirate Bay (ss. 107-144). Oxford: Hart Publishing Ltd.
Lunell, E. (2009). Innehållskontroll enligt radio- och TV-lagen. I: Lena Olsen, Medierätt i informationssamhället (ss. 135-164). Uppsala: Iustus förlag.
Lunell, E. (2006). Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten: Landbericht Schweden. I: Eva-Marina Bastian, Roland Knaak, Gerhard Schricker, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten (ss. 532-562). München: C.H. Beck.