This page in Swedish

Evelina Johansson Wilén

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 303123

Room: F3122

Research subject

Research environments

Publications

Publications

Articles in journals |  Chapters in books |  Doctoral theses, monographs |  Reports | 

Articles in journals

Johansson Wilén, E. , Söderberg, J. & Carlsson, V. (2020). Att se studenten som kund hotar den akademiska friheten: Intervju med Joan W Scott. Respons (4).
Johansson Wilén, E. (2020). Ethics and political imagination in feminist theory. Feminist Theory.
Johansson Wilén, E. & Pálmadóttir, V. (2020). Kvinnostrejkerna en frontalattack mot den nyliberala feminismen. Respons (2), 71-74.
Johansson Wilén, E. , Söderberg, J. & Carlsson, V. (2020). Värdeomdömet är oskiljaktigt från forskargärningen. Respons (4).
Johansson Wilén, E. , Palmqvist, L. & Sundhall, J. (2019). Snåriga sårbarheter i nyliberala tider: Om relationen mellan sårbarhet, agens och nyliberalism. Tidskrift för Genusvetenskap, 40 (1), 49-69.
Johansson Wilén, E. (2019). Stålverk 80 - Att leva i resultatet av det som aldrig blev av. Ord & Bild (5).
Johansson Wilén, E. & Wilén, C. (2018). Resistance, Materiality and the Spectre of Cartesianism: A Contribution to the Critique of Feminist New Materialism. Journal of Resistance Studies, 4 (2), 54-83.
Johansson Wilén, E. & Lilja, M. (2013). Understanding Power and Performing Resistance: Swedish Feminists, Civil Society Voices, Biopolitics and “Angry” Men. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 21 (4), 264-279.
Johansson Wilén, E. (2009). Hélène Cixous och havet. Tidskrift för Genusvetenskap (4), 72-76.

Chapters in books

Johansson Wilén, E. (2015). Etiska praktiker, queera positioner och heterotopiska rum: att utmana gränsen för det politiskt möjliga. In: Björk, Mårten; Wittrock, Jon, Människa, stat, utopi: en antologi om det möjligas konst (pp. 95-108). Hägersten: Tankekraft.

Doctoral theses, monographs

Johansson Wilén, E. (2019). Mellan jaget och världen: Feminism och etik under nyliberala villkor. (Doctoral dissertation). Hägersten: Tankekraft förlag.

Reports

Johansson Wilén, E. & Lundsten, E. (2019). Hbtq-personers upplevelser av bemötande inom hbtq-diplomerade vårdverksamheter i Västra Götalandsregionen. Göteborg: Göteborgs universitet/Västra Götalandsregionen.