This page in English

Evelina Johansson Wilén

Befattning: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303123

Rum: F3257

Evelina Johansson Wilén

Om Evelina Johansson Wilén

Jag arbetar som biträdande lektor i genusvetenskap och är sedan vt 2024 koordinator för Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS).  

Jag har ett särskilt intresse för feministiska och antifeministiska rörelser samt för feministisk vetenskapsteori, marxistisk feminism och politisk teori.

Jag har publicerat min forskning i tidskrifter som Acta SociologicaFeminist Theory, Labor History, NORA och Tidskrift för genusvetenskap.

Jag har bred undervisningserfarenhet på alla nivåer, främst i genusvetenskap, sociologi och kulturstudier.

 

Övriga uppdrag:

Jag har peer-reviewat artiklar och böcker för ett flertal tidskrifter och förlag samt är redaktör för antologin Vad är en kvinna? Språk, materialitet, situation (Daidalos 2021) samt Ideologikritik (Studentlitteratur 2021), som kommer ut i reviderad form på engelska under 2025 (Brill). Jag arbetar även med en antologi om samtida marxism, med planerad utgivning på Daidalos under 2025.  

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt