This page in Swedish

Greger Andersson

Title: Professor School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 301494

Room: F2109

Greger Andersson
Research subject

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Books |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Doctoral theses, monographs |  Other | 

Articles in journals

Andersson, G. (2020). Pentekostal hermeneutik: Hur tolkar svenska pingstpredikanter bibeln?. Scandinavian Journal for Leadership & Theology (7), 1-18.
Andersson, G. & Sandberg, T. (2019). A Reply to Mari Hatavara and Matti Hyvärinen. Narrative (Columbus, Ohio), 27 (3), 378-381.
Andersson, G. , Klingberg, P. & Sandberg, T. (2019). Introduction: Sameness and Difference in Narratology. Frontiers of Narrative Studies, 5 (1), 11-16.
Andersson, G. (2019). Narrating Selves and the Literary in the Bible. Partial Answers, 17 (1), 87-105.
Andersson, G. (2018). Om ren och oren föda. Aiolos (62-63), 41-46.
Andersson, G. & Sandberg, T. (2018). Sameness versus Difference in Narratology: Two Approaches to Narrative Fiction. Narrative (Columbus, Ohio), 26 (3), 241-261.
Andersson, G. , Spjuth, R. & Wenell, F. (2017). Unga i karismatiska och evangelikala kyrkor resonerar om sin tro. Scandinavian journal for leadership & theology (4), 1-22.
Andersson, G. (2016). Homosexualitetsfrågan – en retorisk kris för kyrkan och dess ledare. Scandinavian Journal of Leadership and Theology, 3, 1-21.
Andersson, G. (2014). Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen: en biblisk och hermeneutisk analys. Scandinavian Journal of Leadership and Theology (1), 1-17.
Andersson, G. (2007). A narratologist's critical reflections on synchronic studies of the Bible: a response to Gregory T.K. Wong. Scandinavian Journal of the Old Testament, 21 (2), 261-274.

Articles, book reviews

Andersson, G. (2013). Anežka Kuzmičová: Mental Imagery in the Experience of Literary Narrative. Views from Embodied Cognition. Tidskrift för litteraturvetenskap (3-4), 187-189.
Andersson, G. (2008). Recension av Christer Johansson, Mimetiskt syskonskap : en representationsteoretisk undersökning av relationen fiktionsprosa-fiktionsfilm. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 129, 385-390.
Andersson, G. (2007). Recension av: Sjöberg, Mikael: Wrestling with textual violence : the Jephthah narrative in antiquity and modernity. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 128, 265-271.

Books

Andersson, G. (2009). Untamable texts: literary studies and narrative theory in the books of Samuel. London: T&T Clark (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 514).
Andersson, G. , Boström, L. , Eriksson, L. & Viberg, Å. (2006). Berättarna: en guide till Gamla testamentets historiska böcker. Örebro: Libris.
Andersson, G. , Boström, L. , Eriksson, L. & Viberg, Å. (2004). Poeterna: en guide till Gamla testamentets poetiska böcker. Örebro: Libris.
Andersson, G. & Bengtsson, C. (2003). Bibelintro: en guide till Gamla och Nya testamentet. Örebro: Libris.
Andersson, G. , Boström, L. , Eriksson, L. O. & Viberg, Å. (2003). Profeterna: en guide till Gamla testamentets profetiska böcker. Örebro: Libris.

Chapters in books

Andersson, G. (2021). Att tala om kristen tro i termer av en berättelse. In: Carl-Magnus Carlstein; Maria Ledstam; Bengt Rasmusson; Fredrik Wenell, Barmhärtighetens gemenskap: Festskrift för Roland Spjuth (pp. 193-209). Malmö: Spricka.
Andersson, G. (2021). The Narrator in Biblical Narratives. In: Sylvie Patron, Optional-Narrator Theory: Principles, Perspectives, Proposals (pp. 150-165). Lincoln: University of Nebraska Press.
Andersson, G. (2019). Stories about Humans in a Complicated World: The Narratives of the Hebrew Bible. In: David Willgren, God and Humans in the Hebrew Bible and Beyond: A Festschrift for Lennart Boström on his 67th Birthday (pp. 51-71). Sheffield: Sheffield Phoenix Press.
Andersson, G. (2018). Gamla testamentets fascinerande och utmanande berättelser. In: James Starr och Birger Olsson, Ordet är dig mycket nära: Tolkningar av Gamla testamentet (pp. 109-121). Skellefteå: Artos & Norma bokförlag.
Andersson, G. (2017). Introduction. In: Greger Andersson, Tommy Wasserman, David Willgren, Studies in Isaiah: History, Theology, and Reception (pp. xv-xxii). London: Bloomsbury T&T Clark.
Andersson, G. (2016). The charge against classical and post-classical narratologies' "epistemic" approach to literary fiction. In: Mari Hatavara, Matti Hyvärinen, Maria Mäkelä, Frans Mäyrä, Narrative theory, literature, and new media: narrative minds and virtual worlds (pp. 50-66). New York: Routledge.
Andersson, G. (2014). Att göra konst av historien: Selma Lagerlöf och Jerusalem. In: Greger Andersson, Christina Carlsson Wetterberg, Carina Lidström, Sten Wistrand, Berättande - Liv - Mening: Fakta & fiktion, biografi, narrativ metod (pp. 159-178). Örebro: Örebro universitet.
Andersson, G. (2014). Lidande och sjukdom i Gamla Testamentet. In: Greger Andersson, Sjukdom och helande: att tro på Guds ingripande utan att förneka lidandet. Örebro: Libris.
Andersson, G. (2013). Postclassical narratology vs. poetics: David Herman's "hypothetical focalization" as a test case. In: Ludmila Tatare och José Angel García Landa, Semiosphere of narratology: a dialogue of languages and cultures : an international volume of scientific articles (pp. 7-24). Balashov: Nikolayev.
Andersson, G. (2013). The problem of narratives in the Bible: moral issues and suggested reading strategies. In: Jakob Lothe, Jeremy Hawthorn, Narrative ethics (pp. 59-72). Amsterdam: Rodopi.
Andersson, G. (2012). Is there a narrative method of text analysis and interpretation?. In: Göran Rossholm, Christer Johansson, Disputable core concepts of narrative theory (pp. 279-305). Bern: Peter Lang Publishing Group.
Andersson, G. (2009). Theology on the borderline of narrative: two sermons as test cases. In: Per Krogh Hansen, Borderliners: searching the boundaries of narrativity and narratology (pp. 197-218). Köpenhamn: Forlaget Medusa.
Andersson, G. (2005). Metanarrative remarks in the fairy tales of Hans Christian Andersen. In: Per Krogh Hansen, Marianne Wolff Lundholt, When we get to the end ...: towards a narratology of the fairy tales of Hans Christian Andersen (pp. 155-202). Odense: University Press of Southern Denmark.
Andersson, G. (2005). What fish swallowed Jonah?. In: Lars-Åke Skalin, Fact and fiction in narrative: an interdisciplinary approach (pp. 115-139). Örebro: University Library, Örebro Universitet.
Andersson, G. (2003). Vad håller ihop en karaktär?. In: Lars-Åke Skalin, Ordet och köttet: om teorin kring litterära karaktärer (pp. 15-31). Örebro: Universitetsbiblioteket, Örebro.
Andersson, G. (2003). Är Gamla testamentets berättare otillförlitliga?. In: Lars-Åke Skalin, Berättaren: en gäckande röst i texten (pp. 123-144). Örebro: Universitetsbiblioteket, Örebro.
Andersson, G. (2001). Domarboken och dess berättelser. In: Huvudredaktörer: Pat och David Alexander ; svensk redaktör: Sune Fahlgren, Libris stora handbok till Bibeln. Örebro: Libris.

Collections (editor)

Andersson, G. (ed.) , Klingberg, P. (ed.) & Sandberg, T. (ed.) (2019). Sameness and Difference in Narratology. Berlin: Walter de Gruyter (Frontier of Narrative Studies 5:1).
Andersson, G. (ed.) , Wasserman, T. (ed.) & Willgren, D. (ed.) (2017). Studies in Isaiah: History, Theology, and Reception. London: Bloomsbury T&T Clark (Library of Hebrew Bible / Old Testament studies 654).
Andersson, G. (ed.) , Carlsson Wetterberg, C. (ed.) , Lidström, C. (ed.) & Wistrand, S. (ed.) (2014). Berättande - Liv - Mening: Fakta & fiktion, biografi, narrativ metod (1ed.). Örebro: Örebro universitet (Örebro Studies in Narration, Life and meaning 1).

Doctoral theses, monographs

Andersson, G. (2001). The book and its narratives: a critical examination of some synchronic studies of the book of Judges. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Other

Andersson, G. & Spjuth, R. (2013). Mysteriet gör påsken fortsatt relevant.