This page in Swedish

Ingemar Elander

Position: Researcher School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email: aW5nZW1hci5lbGFuZGVyO29ydS5zZQ==

Phone: No number available

Room: F2231

Ingemar Elander

About Ingemar Elander

Ingemar Elander är senior professor i statskunskap vid Örebro universitet och knuten till Mälardalens högskola sedan 2016. Hans forskningsintressen täcker stadsstyrning i bred mening, vilket exemplifieras i flera publikationer om städer och klimatförändringar, miljö och demokrati, trosbaserade organisationer och politik, urbana partnerskap och folkhälsa, migration och bilder av säkerhet. Elander var tillsammans med Rolf Lidskog (professor i sociologi) tidigt ute med att analysera svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv och har publicerats en rad artiklar och bokkapitel med fokus på det intrikata förhållandet mellan politik, styrning ("governance") och demokrati i relation till de utmaningar som ställs av kriser relaterade till klimat och ekologi i vid mening. Elander  forskning omfattar även (o)hållbar utveckling och stadsförnyelse i svenska stadsdelar och städer, med särskilt fokus på sociala och politiska dimensioner, vilket lett till en rad publikationer  i samarbete kulturgeograf Eva Gustavsson och ekolog Ulf G. Sandström, Han är medredaktör för Urban Governance in Europe (Eckardt & Elander 2009), och medförfattare till Faith-based Organizations and Social Exclusion in Sweden (Elander & Fridolfsson 2011), den senare en omfattande rapport som inspirerat till en rad påföljande artiklar och bokkapitel på temat relgion och politik författade med statsvetare Charlotte Fridolfsson (Linköpings universitet) 2012-2021. Nyligen publicerade artiklar och pågående arbeten inkluderar egna och medförfattade manuskript om politikens utmaningar att hantera säkerhet, motsäkerhet och osäkerhet i en tid av sammanfallande kriser relaterade till klimatförändringar, religion, hälsa med mera. 

Se vidare lista över publikationer i den engelska versionen!!!  

 

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Books |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs |  Manuscripts |  Reports | 

Articles in journals

Articles, book reviews

Books

Chapters in books

Collections (editor)

Conference papers

Doctoral theses, monographs

Manuscripts

Reports