This page in English

Ingemar Elander

Befattning: Forskare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: F2231

Ingemar Elander

Om Ingemar Elander

Ingemar Elander är senior professor i statskunskap vid Örebro universitet och associerad professor till Mälardalens högskola (2016 - ). Han var fram till hösten 2009 föreståndare för Centrum för urbana och regionala studier (CUReS) med forskarskola vid Örebro universitet. Elander har lång erfarenhet av samarbete med forskare från olika discipliner. Forskningen har på senare tid handlat om samhällsstyrning ("governance") och demokrati i urban kontext med klimat, (o)hållbar utveckling, biologisk mångfald, social ojämlikhet och folkhälsa som empiriska objekt. Baserade på studier finansierade av Delegationen för hållbara städer, Boverket och Örebro Bostäder publicerade han under 2012-2019 tillsammans med Eva Gustavsson (kulturgeograf, Örebro universitet) en rad rapporter och artiklar inom detta fält. Han har tillsammans med Charlotte Fridolfsson (statsvetare, Linköpings universitet), publicerat rapporter, artiklar och bokkapitel på basis av ett europeiskt samarbetsprojekt om trosbaserade organisationer och social exkludering i europeiska städer (FACIT). Hans forskningsintresse fokuserar nu på frågor om 'säkerhetisering', 'motsäkerhetisering' och 'osäkerhetisering' i en tid av politiskt laddade och sammanflätade samhällskriser.

Elander, Ingemar (2022) Urban Renewal, Governance and Sustainable Development: More of the Same or New Paths? Editorial. Sustainability 14 (3), 1528; https://doi.org/10.3390/su14031528

Elander, Ingemar (2022) Vad göms i Carrie Hepple's trädgård? Hot- och motbilder i den perfekta stormens tid. Kapitel 2, 17-37 i Rolf Lidskog & Erik Löfmarck (Red.) En Mänsklig natur. Risker, reglering och representationer.Festskrift till Ylva Uggla. Örebro Universitet.

Elander, I. & Granberg, M. & Montin, S. (2021) Governance and planning in a ‘perfect storm’: Securitising climate change, migration and Covid-19 in Sweden. Progress in Planning. https://doi.org/10.1016/j.progress.2021.100634

Fridolfsson, Charlotte & Ingemar Elander (2021): Church of Sweden Opposing the Turn of Swedish Government Migration. Policy, Politics, Religion & Ideology, DOI: 10.1080/21567689.2021.1877671

Elander, Ingemar (2021) Favorit i ständig repris. Planering i gränslandet mellan representativ och deltagande demokrati. Pp. 73-78 in Nazem Tahvilzadeh (Ed.) Plan: Planering och demokrati: Föreningen för samhällsplanering.

Sandström, U. G. & Elander, I. (2021). Biodiversity, road transport and urban planning: A Swedish local authority facing the challenge of establishing a logistics hub adjacent to a Natura 2000 site. Progress in Planning, 148.

Lidskog, Rolf, Ingemar Elander & Adam Standring (2020):COVID-19, the Climate, and Transformative Change: Comparing the Social Anatomies of Crises and Their Regulatory Responses. Sustainability 2020, 12(16), 6337; https://doi.org/10.3390/su12166337

Eimermann, Marco & Ingemar Elander (2020). Who Works in the North?: Challenges and Opportunities for Employment. I: Linda Lundmark, Dean Bradley Carson, Marco Eimermann, Dipping in to the North: living, working and traveling in sparsely populated areas (ss. 133-150). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Elander, Ingemar. & Eva Gustavsson (2019). From policy community to issue networks: Implementing social sustainability in a Swedish urban development programme. Environment and Planning C: Politics and Space, 37 (6), 1082-1101.

Fell, Terence, Bozena Guziana & Ingemar Elander (2019) Klass, rumslig segregation och livskvalitet i två svenska städer. Statsvetenskaplig Tidskrift  121 (1): 65-92.

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)