This page in Swedish

Jan Mustell

Title: Lecturer School/office: School of Health Sciences

Email:

Phone: +46 19 303935

Room: G2110

Jan Mustell

Research subject

Research environments

Research teams

Publications

Publications

Articles in journals | 

Articles in journals

Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Johansson, T. , Mustell, J. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Sundberg, M. & Svensson, L. (2003). Skolämnet idrott och hälsa: en nationell utvärdering. Tidskrift i gymnastik och idrott (4), 12-15.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Johansson, T. , Mustell, J. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Sundberg, M. & Svensson, L. (2003). Skolämnet idrott och hälsa hösten 2002: uppläggning och huvudresultat från en nationell utvärdering. Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning (3), 30-34.