This page in English

Jan Mustell

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303935

Rum: G2110

Jan Mustell

Om Jan Mustell

Jan Mustell är universitetsadjunkt i idrott och sedan augusti 2018 doktorand i idrottsvetenskap i ett projekt knutet till Forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet har en idrottsdidaktisk inriktning och fokuserar på lärarutbildning och undervisning i praktiskt inriktade moment, främst bollspel.


Jan undervisar i kurser i idrott och hälsas didaktik samt bollspel på Ämneslärarprogrammet och i idrottspedagogik och idrotten i samhället på andra program på enheten.


Jan har tidigare haft olika ledaruppdrag och administrativa uppdrag, t ex proprefekt och enhetschef på institutionen för hälsovetenskaper, ledamot i fakultetsnämnden för medicin och hälsa samt ledamot i universitetsstyrelsen.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Johansson, T. , Mustell, J. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Sundberg, M. & Svensson, L. (2003). Skolämnet idrott och hälsa: en nationell utvärdering. Tidskrift i gymnastik och idrott (4), 12-15.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Johansson, T. , Mustell, J. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Sundberg, M. & Svensson, L. (2003). Skolämnet idrott och hälsa hösten 2002: uppläggning och huvudresultat från en nationell utvärdering. Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning (3), 30-34.