This page in English

Jan Mustell

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303935

Rum: G2110

Jan Mustell

Om Jan Mustell

Jan är ämneslärare i idrott och hälsa och engelska och har arbetat på Örebro universitet sedan 1999.

Sedan 2009 har Jan uppdrag som enhetschef för Enheten för idrott, Institutionen för hälsovetenskaper och har därmed ett övergripande ansvar för enhetens verksamhet och personal. I uppdraget ingår också att vara en del i institutionsledningen, vilket bland annat innefattar medverkan vid institutionsledningsråd.

Jan sitter i universitetsstyrelsen som lärarrepresentant sedan juni 2016 och är sedan 2015 koordinator för Örebro universitet som Elitidrottsvänligt lärosäte och kombinationen elitidrott och studier. Jag är också suppleant i disciplinnämnden sedan 2016.

Jan har tidigare varit proprefekt på Hälsovetenskapliga institutionen och ledamot i fakultetsnämnden för medicin och hälsa.

Jan har främst undervisat i kurser om idrott och hälsas didaktik, idrottspedagogik, betyg och bedömning i idrott och hälsa, idrotten i samhället samt bollspel.

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Johansson, T. , Mustell, J. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Sundberg, M. & Svensson, L. (2003). Skolämnet idrott och hälsa: en nationell utvärdering. Tidskrift i gymnastik och idrott (4), 12-15.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Johansson, T. , Mustell, J. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Sundberg, M. & Svensson, L. (2003). Skolämnet idrott och hälsa hösten 2002: uppläggning och huvudresultat från en nationell utvärdering. Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning (3), 30-34.