This page in English

Jan Mustell

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: amFuLm11c3RlbGw7b3J1LnNl

Telefon: 019 303935

Rum: G2110

Jan Mustell
Forskningsämne

Om Jan Mustell

Jan Mustell är universitetsadjunkt i idrott och sedan augusti 2018 doktorand i idrottsvetenskap i ett projekt knutet till Forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet har en idrottsdidaktisk inriktning och fokuserar på lärarutbildning och undervisning i praktiskt inriktade moment, främst bollspel.

Jan undervisar i kurser i idrott och hälsas didaktik samt bollspel på Ämneslärarprogrammet och i idrottspedagogik och idrotten i samhället på andra program på enheten.

Jan har tidigare haft olika ledaruppdrag och administrativa uppdrag, t ex proprefekt och enhetschef på institutionen för hälsovetenskaper, ledamot i fakultetsnämnden för medicin och hälsa samt ledamot i universitetsstyrelsen.

Publikationer