This page in Swedish

Jan Olsson

Title: Professor School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 303081

Room: F2210

Jan Olsson

About Jan Olsson

Jan Olsson is professor of political science at Örebro University. His research interest is public administration, public policy and planning studies, as well as institutionalism with empirical focus on sustainable development, public ethics and the role of civil servants. Olsson has been the project leader of a large number of research projects over the years and has published many articles in international journals like Environmental Politics, Journal of European Public Policy, and Planning Theory and Practice; books on Palgrave-Macmillan, as well as contributed in Oxford Research Encyclopedia of Politics.  

Olsson received his PhD in Political Science at Gothenburg University 1995. He became Associate professor of Political Science at Örebro Univertiy 2001 and professor 2007.

Jan Olsson currently teaches mainly on the Masters and Ph D level in line with his research interests. 

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Books |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs |  Reports | 

Articles in journals

Boström, M. , Andersson, E. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. , Gustavsson, E. , Hysing, E. , Lidskog, R. , Löfmarck, E. & et al. (2018). Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainability, 10 (12).
Angelstam, P. , Mikusinski, G. , Rönnbäck, B. , Östman, A. , Lazdinis, M. , Roberge, J. , Arnberg, W. & Olsson, J. (2003). Two-dimensional gap analysis: a tool for efficient conservation planning and biodiversity policy implementation. Ambio, 32 (8), 527-534.

Articles, book reviews

Books

Olsson, J. , Berg, M. , Hysing, E. , Kristianssen, A. & Petersén, A. (2019). Policy i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB.
Hysing, E. & Olsson, J. (2012). Tjänstemän i politiken (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Montin, S. , Hansén, C. , Lennqvist Lindén, A. , Olsson, J. & Åborg, C. (2008). Mellan kontinuitet och förändring: utvärdering av den nya nämndorganisationen i Uppsala kommun. Örebro: Örebro universitet (Centrum för urbana och regionala studiers skriftserie 62).
Olsson, J. (1999). EU och demokratin: från svensk horisont. Lund: Studentlitteratur.

Chapters in books

Olsson, J. , Åström, J. & Ilshammar, L. (2006). From government to e-Governance. In: Jan Olsson, Joachim Åström, Democratic eGovernance: approaches and research directions (pp. 9-26). Stockholm: Almqvist & Wiksell international.
Bjurström, A. & Olsson, J. (2003). Kommunernas IT-politik: en del av den lokala demokratipolitiken?. In: Wihlborg, Elin, Kommunala bredbandsbyggen: lokal politik för IT-samhället (pp. 129-145). Linköping: Linköpings universitet, Tema Teknik och social förändring.

Collections (editor)

Olsson, J. (ed.) & Åström, J. (ed.) (2006). Democratic eGovernance: approaches and research directions. Stockholm: Almqvist & Wiksell international.
Olsson, J. (ed.) , Jakobsson, E. (ed.) & Röjmalm, H. (ed.) (2001). Demokrati och utvecklingspolitik: en studie av strukturfondspolitik i tre svenska Mål 2-regioner. Örebro: Örebro universitet (Novemus rapportserie 2001:1).
Olsson, J. (ed.) & Montin, S. (ed.) (1999). Demokrati som experiment: försöksverksamhet och förnyelse i svenska kommuner (1ed.). Örebro: Örebro universitet (Novemus rapportserie 1999:1).
Blom, A. (ed.) & Olsson, J. (ed.) (1997). Demokrati i en ny tid: nio uppsatser om ett samhälle i förändring (1ed.). Stockholm: Fritzes (Ds : departementsserien 1997:35).

Conference papers

Doctoral theses, monographs

Olsson, J. (1995). Den lokala näringspolitikens politiska ekonomi: en jämförande kommuntypsstudie. (Doctoral dissertation). Örebro: Högskolan i Örebro.

Reports

Kristianssen, A. & Olsson, J. (2017). Från växeltelefoni till "one-stop shops": Framväxten av kommunala servicecenter i Sverige. Örebro: Örebro universitet (Forskarskolan Offentlig Verksamhet i Utvecklings skriftserie 4).
Olsson, J. & Petersén, A. (2017). Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen. Örebro: Örebro universitet (Forskarskolan offentlig verksamhet i utveckling 2017:3).
Kristianssen, A. & Olsson, J. (2016). Att sjösätta ett kommunalt servicecenter: En studie av etableringen av Örebro kommuns servicecenter. Örebro universitet: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet (Forskarskolan Offentlig Verksamhet i Utvecklings rapportserie 2).
Lennqvist-Lindén, A. & Olsson, J. (2000). FoU-projekt om kommunal organisering och demokrati i Örebro kommun. Örebro: Örebro universitet (Novemus arbetsrapport ).
Lennqvist Lindén, A. & Olsson, J. (2000). FoU-projekt om kommunal organisering och demokrati i Örebro kommun: FoU-samarbete mellan Örebro kommun och Novemus, Örebro universitet. Örebro: Örebro universitet, Novemus (Novemus arbetsrapporter 2000:2).
Olsson, J. (1998). Underifrån-revolution i kommunal organisation?: en utvärdering av Gävle kommuns demokratiprojekt. Örebro: Högskolan i Örebro (Novemus rapportserie 1998:4).
Jacobsson, E. & Olsson, J. (1997). Kommuner och landsting och Interreg II. Stockholm: Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet.
Montin, S. & Olsson, J. (1994). Demokrati och legitimitet i landstingen: slutrapport från projektet “Politikerrollen i landstingen“. Örebro: Högskolan i Örebro (Novemus rapportserie 1994:2).
Olsson, J. (1994). Organisationsförändring och politik: en fallstudie av Bohuslandstinget. Örebro: Högskolan i Örebro (Arbetsrapport (Novemus) 1994:A5).
Nohrstedt, S. , Olsson, J. & Montin, S. (1992). Bergslagsprojektet: Ett komplement till näringspolitiken i kunskapssamhället. Slutrapport.. Örebro: Högskolan i Örebro.
Nohrstedt, S. & Olsson, J. (1989). Näringslivsproblem i tre mindre Bergslagskommuner. Örebro: Högskolan i Örebro.
Olsson, J. (1986). Örebro läns landsting: en skiss över utvecklingen 1971-1983. Örebro: Örebro läns landsting - Högskolan i Örebro (Rapportserien 36).
Olsson, J. (1985). Örebro, Norrköping och Karlstad: en jämförande beskrivning 1976-1983. Örebro: Högskolan i Örebro (Skriftserie 34).