This page in English

Jan Olsson

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: amFuLm9sc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303081

Rum: F2210

Jan Olsson

Om Jan Olsson

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Jan Olsson har en forskningsinriktning mot policy- och implementering med betoning på förändrings- och förnyelsetendenser som utmanar traditionella politisk-demokratiska värden och institutioner. Det är fråga om empiriska och teoretiska studier av moderna policy processer, som är gränsöverskridande i flera avseenden (offentlig-privat, flernivåpolitik samt underifrånskapad politik). Mer konkret handlar det om nya politikområden som kommunal näringspolitik på 1980-talet (avhandlingen), kommunal demokratipolitik på 1990-talet, regionaliseringen och framväxten av EU:s strukturfondspolitik, samt hållbar utveckling och IKT-politik som senmodernt politikskapande på 2000-talet. Forskningsinriktningen indikerar en relativt bred kompetens med avseende politikområden och förändringsprocesser, vilket också innebär ett relativt brett teoretiskt fokus: politisk ekonomi, demokratiteori, makt, policy-nätverk, och governance/multi-level governance.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)