This page in Swedish

Maria Sjöholm

Title: Senior Lecturer School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 303581

Room: L2503

Research subject

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books |  Doctoral theses, monographs | 

Articles in journals

Sjöholm, M. (2020). Sexual Violence and Gender-Based International Crimes in Swedish Case Law. Scandinavian Studies in Law, 66, 281-306.

Books

Sjöholm, M. (2017). Gender-Sensitive Norm Interpretation by Regional Human Rights Law Systems (1ed.). The Hague: Brill Nijhoff (International studies in human rights 121).
Sjöholm, M. & Eriksson, M. K. (2016). Skydd av mänskliga fri-och rättigheter inom OAS (4ed.). Uppsala: Iustus förlag.
Eriksson, M. (2011). Defining rape: emerging obligations for states under international law?. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers (Raoul Wallenberg Institute human rights library 38).

Chapters in books

Sjöholm, M. (2020). Sexuellt våld och genusrelaterade brott. In: Mark Klamberg, Lagföring av internationella brott i Sverige. Stockholm: Jure.

Doctoral theses, monographs

Eriksson, M. (2010). Defining rape: emerging obligations for states under international law?. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.