This page in English

Maria Sjöholm

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303581

Rum: L2503

Forskningsämne

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Sjöholm, M. (2020). Sexual Violence and Gender-Based International Crimes in Swedish Case Law. Scandinavian Studies in Law, 66, 281-306.

Böcker

Sjöholm, M. (2017). Gender-Sensitive Norm Interpretation by Regional Human Rights Law Systems (1ed.). The Hague: Brill Nijhoff (International studies in human rights 121).
Sjöholm, M. & Eriksson, M. K. (2016). Skydd av mänskliga fri-och rättigheter inom OAS (4ed.). Uppsala: Iustus förlag.
Eriksson, M. (2011). Defining rape: emerging obligations for states under international law?. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers (Raoul Wallenberg Institute human rights library 38).

Doktorsavhandlingar

Eriksson, M. (2010). Defining rape: emerging obligations for states under international law?. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Sjöholm, M. (2020). Sexuellt våld och genusrelaterade brott. I: Mark Klamberg, Lagföring av internationella brott i Sverige. Stockholm: Jure.