This page in Swedish

Märta Johansson

Title: Senior Lecturer School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 303039

Room: L2515

Märta Johansson

Research subject

Publications

Articles in journals |  Chapters in books | 

Articles in journals

Johansson, M. C. (2017). På spaning efter det offer som ej flytt: Bemästrande av människohandelsoffer och viljans inverkan på lagföringen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 104 (1), 1-27.
Johansson, M. C. (2004). Kosovo: Boundaries and the Liberal Dilemma. Nordic Journal of International Law, 73, 535-549.

Chapters in books

Johansson, M. C. (2014). Slaveri, tvångsarbete, träldom och annan exploatering: distinktioner & reflektioner inför fortsatt forskning. In: Persson, Annina H. & Ryberg-Welander, Lotti, Festskrift till Catharina Calleman: i rättens utkanter (pp. 189-206). Uppsala: Iustus förlag.
Johansson, M. C. (2014). State (in)capacity to prevent human trafficking: adequate responses to the market for servitude and forced labour, et al.. In: Kristoffersson, Eleonor & Nergelius, Joakim, Human rights in contemporary European law (pp. 105-130). Oxford: Hart Publishing Ltd.
Johansson, M. C. (2011). Secession and territorial borders: the role of law. In: Aleksandar Pavkovic, Peter Radan, The Ashgate research companion to secession (pp. 303-319). . Ashgate.